Križ je tu poradi nas… uz nas… s nama…! Uzveličajmo snagu ljubavi!

Cvjetnica 2024-b

Dođite da uzađemo zajedno na goru Maslinsku, da iziđemo u susret Kristu koji se danas vratio iz Betanije i uputio se prema časnoj i blaženoj Muci u kojoj će svojevoljno dovršiti otajstvo našega spasenja.“ (Božanski časoslov -Cvjetnica)
Sjetimo se danas Božanskog iskaza na brdu Preobraženja:
 „Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi je sva milina...“  
Ovaj glas je poradi nas.
Bio je to Božanski certifikat koji glasi:

Bog je među ljudima. Bog je usred ljudi, „Bog-Čovjek“ Spasitelj svijeta.

Na njega je sišao Duh Gospodnji, a on donosi obilati rod Bezgranične ljubavi  prema svome Ocu i ljubljenom biću Čovjeku.

Bezgranični i vječni plan Božji zapečatit će se krvlju Novoga i vječnoga Saveza.

Danas nam Evanđelje govori o velikim događajima koji slijede:

Zavjera protiv Isusa i pomazanje u Betaniji.

Posljednja večera i Judina izdaja

Smrtna borba u Getsemaniju i Uhićenje Isusa

Isus pred Velikim vijećem a vani se Petar odriče Isusa

Isus pred Pilatom i ponuda  Barabe

Okrunjenog Isusa izruguju

Isusov  križni put i razapinjanje

Isus na Kalvariji i njegova smrt.

Isusov pogreb

Ovo je Vaš Isus .... uz vas ... s vama...
Dragi moji! Ne bojte se, ne bojte se, dok ja šutim Otac govori.
Sve što činim, činim iz ljubavi, i po volji Boga oca, sjedinjeni u Duhu Svetom.
Primite moj i Očev poljubac ljubavi.

Ja se uzdižem i s visine nebesa  nastavljam bdjeti nad vam.

Ja Isus iz Nazareta otvaram pristup u vječni život.

Ja Isus, ne prestajem ljubiti ljudski rod dokle god ljudsku narav iz zemaljske bijede ne podignem u uzvišenu slavu i zajedno sa sobom ne uzveličam one koji slavu zaslužuju.

Požurimo dakle i mi u susret Gospodinu!
Prostrimo svoje srce i dušu pred Gospodina.
Uzveličajmo snagu Ljubavi.
Uzveličajmo snagu Kristove ljubavi  ona ima pravo ime: Kristov Križ.
Uzveličajmo i svoju Ljubav- svoj križ i nosimo ga drage volje dokle god On hoće.
I uskliknimo: Slava Tebi Kriste Bože, Kralju slave vječite.

        Župnik