Vječnost pripada Tebi, nama ljudima sadašnjost i budućnost, a s Tobom i vječnost

Četvrta nedjelja Adventa 2023-b
Svake nedjelje molimo pod Svetom Misom Nicejsko vjerovanje još  od 325 g. koje glasi u prvom dijelu ovako:
Vjerujemo u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
Svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena,  ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice:
I postao čovjekom....
Četvrta nedjelja Adventa, svojim evanđeoskim porukama, daje temelj i snagu Nicejskom vjerovanju.
Ovo je Božja objava. Ovo su vječne istine ugrađene u našu vjeru.
Sveti Pavao u poslanici Rimljanima kaže:
„Jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.“ (Rim 16,27)
Spustio si svoje oči na ovu planetu zemlju.
Na njoj te slave: oblaci nebeski, voda i more, pčele, cvijeće, leptiri, biljke, ptice, brda,  i sva tvoja stvorenja.... svi zajedno svojim glasom pjevaju veličinu tvoju Bože.
Krasno to pjeva Psalmista u 89 psalmu
„O ljubavi tvojoj Gospodine pjevat ću dovijeka.“
Vječnost pripada Tebi, nama ljudima sadašnjost i budućnost, a s Tobom i vječnost.

„Ta Bogu ništa nije nemoguće“ (Lk 1,37)

Tako to nježno izvodiš, Bože, po Duhu Svetom.

Ulaziš u dušu Blažene Djevice Marije, a želiš se nastaniti i u našim srcima.

Vjera u tebe otvara vrata naših  srdaca u kojima se sve više gomila milosrđe i ljubav.      

Vrijeme  Adventa nas vodi do Ljubavi tvoje Gospodine, i  Njoj u tvome Kraljevstvu nema kraja.
Zakon Tvoga života, je zakon opraštanja i ljubavi.
Ovo je vrijeme kada želimo da zakon Tvoga života bude i naš zakon.
Opraštati i ljubiti.
S dolaskom Isusa započinje novo razdoblje u povijesti ljudi s Bogom.
Isus je Spasitelj i otkupitelj, rođen od Djevice po snazi Duha Božjega.
S Isusom, očito ide sve drugačije. On dolazi od Oca.

On objavljuje Oca. On veoma često govori o Ocu.

On govori o Ocu kao nitko drugi.

Isus je onaj koji živi i umire za druge.
On je Očeva Riječ.
On je sav u službi Oca. On od Oca izlazi i od njega sve prima.
On vrši volju Očevu. On je poslušan Ocu do smrti na križu.  (Fil 2,8)
Njegove nas rane iscijeliše.

On je došao da imamo život i to život u izobilju.

On se zauzima za nas. On je naš zagovornik.

On je posrednik između Boga ljudi. On je posrednik između samih ljudi.

Njegova Riječ okuplja ljude u zajednicu koja se zove Crkva.
On je put k Ocu, on je Očev put do nas.

On je istina očeva o nama i naša istina o Ocu.

On je život Očev za nas, i naš život za Oca.

On je ljubav kao što je Bog ljubav.

On ulazi u obitelj da je posveti i obnovi i vrati onu iskonsku vrijednost kako je i bila stvoriteljeva nakana. „Muško i žensko stvori ih, i dvoje njih bit jedno tijelo.“ (Post) To jest jedan potpun i sretan čovjek.
On je došao ustanoviti novu Božju zajednicu, Zajednicu novozavjetnih vjernika s novim Novozavjetnim svećenicima kojoj je Krist sam i Žrtva i Svećenik i Glava.
Bog želi sve obnoviti u Kristu, kako to ističe Druga knjiga o Samuelu, koju danas čusmo.
Takvoga Isusa čekamo i primamo u svoje obitelji, u svoje srce, u svoje domove.
Pripremajući se za blagdan Božića, iskažimo Bogu zahvalnost što je iskazao toliku ljubav po Isusu čiji ćemo dolazak ovoga tjedna slaviti.

                                                                 Župnik