Tko nam je to došao? Odgovor daju Izaija i Ivan Krstitelj! A tko nam ponovo treba doći, govori sv. Pavao

Treća nedjelja Adventa, 2023. -b

U trećoj nedjelji Adventa naviješta se Božji Pomazanik koji će biti  radost na planeti Zemlji.
Evo tog teksta proroka Izaije: “Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza! On me posla blagovijesnikom biti ubogima, iscijeliti srca slomljena.... proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče Bogu mojemu jer me odjenu haljinom spasenja..“ (Iz 61, 1-2)
Izaija posvećuje cijelo 6o. poglavlje „Novozavjetnom Sionu koji je svjetlo narodima.
Cijelo 61. poglavlje ukazuje na 
„Radosnu vijest Božjeg pomazanika.“
U 62. poglavlju propovijeda o „Divoti radosne vijesti.“

Bit će to Pomazanik na kojemu će Bog biti angažiran.

On sam će ga pomazati.

Prema Izaiji, On će  biti veliki Osloboditelj i donijet će radost i slobodu.

Mnogo je u ljudskoj povijesti bilo pomazanika, ali Mesija će prema Izaiji biti od Boga pomazan Duhom Svetim.
I tu je tajna njegove snage.
Tajna njegove snage je Duh Sveti kojim će biti pomazan.

Svi su u to vjerovali, jer snažna je stvaralačka Božja riječ. Ta Riječ rekla je:
„Neka bude! I bi tako!“
U današnjem Evanđelju, Ivan Evanđelista ističe: kako Ivan Krstitelj želi biti svjedok baš takvog Mesije. On samo na njega upućuje.
I zato tvrdi
: “Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.

A on je Prorok, Božji glasnik koji  svjedoči za Svjetlo svijeta.
Životom svjedoči: Kraljevstvo Božje je tu.

Na vama je hoćete li se obratiti ili ne. Tako „obraćenje“ postaje srž Radosne vijesti. 

Gospodin i danas dolazi k nama. Mnoštvo je znakova njegove nazočnosti.
Prekrasnim riječima, Sveti Pavao, utvrđuje radost toga susreta s Gospodinom u poslanici Solunjanima.
Evo tog teksta:“ Braćo! Uvijek se radujte! Sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće  - i duh vaš i duša i tijelo  - 
neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak  Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.“
Drugim riječima, kršćanin mora biti radostan čovjek.
Ona je Kristova radost, koja donosi mir.
Puno je izvora veselja kada čovjek uspije pobjeći od sebe.
Ali to je izvanjsko veselje koje ostavlja prazninu u ljudskoj duši.
Kršćanin mora imati radost u sebi samome, jer u svojoj duši
ako je besprijekorna, savršeno nalazi  mir.
Njezin temelj je Bog.
A nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je Gospodin postavio.
Prevažna je uloga kršćanina da unosi veselje u ovaj svijet koji je tužan jer se često, tražeći radost, udaljava od Boga.

Svaka  rijeka, svaki potok, vodi do izvora.
Svako radosno srce, vesela duša, svaki mirotvorac, svako milosrđe, svaki čin ljubavi kojeg vidimo u Adventu, vodi nas do Gospodina našega Isusa Krista.

Pripravimo se dostojno za Božić.
Baš onako kako je to činila Blažena Djevica Marija svojim Hvalospjevom kojega donosi Luka evanđelista:
„Veliča duša moja Gospodina,     
     klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje,
     odsad će me, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,
     sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
 nad onima što se njega boje.“

Kako je Marija osjetila radost svoje duše.
Ne zaboravimo, svaki čovjek čuje glas svoga vlastitog srca, glas koji nazivamo savjest.
Taj mu glas omogućuje suditi o vlastitoj vrijednosti onoga što čini.                  
To je najintimnije središte čovjeka, svetište u kojem on sam sa svojim Bogom i gdje se Božji glas daje čuti. (Katekizam)
     Poslušajmo i mi taj glas.
     Obratimo pažnju na njega.
Možda nas on odvede do njenog izvora, do Boga, do Duha Svetoga, do Krista Spasitelja.
Taj glas, ta Božja riječ, nama kršćanima je svjetlo, je put, je radost, je sreća.
Obratite se i slušajte taj Božji glas u sebi. 

  Župnik