Vjerujem da ne znate, koji je prvi čovjek ove planete Prosvijetljen Duhom Božjim

Druga nedjelja adventa  2017-b                       

Druga nedjelja Adventa je nedjelja Ivana Krstitelja, posljednjeg proroka Staroga Zavjeta.
Tko je Ivan Krstitelj?

Evanđelista Luka izvješćuje da je to sin Zaharije i Elizabete.

On je već od majčine utrobe pun Duha Svetoga.

Elizabeta i Blažena Djevica Marija su rođakinje.

Mnogi su se pitali što će biti od ovoga djeteta?

Do svoga javnog nastupa pred Izraelom, Ivan boravi u pustinji.
A pustinja je škola Duha Svetoga.
I zaista je to prejaka škola, a to potvrđuje i sam Isus kad kaže:
“ Među rođenim od žene nitko nije veći od Ivana.“  
Nije ni čudo što Isus tako tvrdi, jer Ivan provodi svoj život pred 
„Živim Bogom“.
Imao je božansku naklonost.

Tako Ivan evanđelista kaže: „Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan“. Prevedemo li njegovo ime dobit  ćemo značenje: “božanska naklonost“.

Nadalje, Ivan Evanđelista kaže: „On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo“ (Iv  1,6-7).

Kako je Ivan Krstitelj bio ispunjen Duhom Svetim i predan Božjoj volji, mogao je upućivati i na „tajne Božje“.

To potvrđuje i Sv. Pavao kad kaže: „Duh sve proniče, i dubine Božje... što je u  Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega (1 Kor 2,10-12)
Bio je to prvi čovjek ove planete, Prosvijetljen Duhom Božjim, koji je spoznao „Svjetlo Svijeta“, a da ga prije nikada nije susreo.

Mogao je zato ustvrditi: „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!“ (Iv 1,29)

Ovaj čovjek s Duhom Svetim upoznaje „Živoga Boga“.

On otkriva i mogućnost nove spoznaje Boga, a ona je moguća jedino ako čovjeka vodi Duh Sveti.

Zato on snažno odašilja poruku da dolazi onaj koji neće samo krstiti vodom nego i Duhom Svetim.

A to je Živi Bog među ljudima, Isus Krist.
Postavlja se pitanje, možemo li mi u svom vremenu vršiti ulogu Ivana Krstitelja?
Možemo, ali samo pod uvjetom, ako znamo što trebamo raditi, bolje rečeno, ako znamo što je istina?

Bez istine ne možemo ni mi kvalitetno živjeti, a još manje razumjeti ispravno Božji svijet i u njemu popravljati putove.

Istina uvijek čovjeka vodi na pravi put, a zabluda uvijek čovjeka vodi u propast, na krivi put. Bilo bi potrebno upisati školu Duha Svetoga kao i Ivan Krstitelj.

Bog je zaista pomogao čovjeku svojom Objavom preko mnogih Proroka, a osobito preko svoga Sina, Isusa Krista.

To su one istine koje čovjek svojim razumom nikada ne može potpuno rasvijetliti.

Ne zaboravimo, Bog je sam o sebi progovorio kakav je.

Ali, progovorio je i o čovjeku.

Zašto je takav, i koji Bog ima cilj sa svojim stvorenjem.
Ima tu još mnogo, mnogo drugih istina, koje mi u najkraće imamo sažeto u našem Apostolskom vjerovanju.
Vjerujem u Boga Oca, Stvoritelja neba i zemlje. Vjerujem u Isusa Krista, Sina Njegova, koji je  začet po Duhu Svetom  i rođen od Blažene Djevice Marije – Nove Eve.
Vjerujem u Duha svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće mrtvih i život vječni.
Ovo je Božansko učenje, ili Božanska objava zapisana u Svetom Pismu u 1.Petrovoj i, koja je Božjim Duhom nadahnuta.
I jedino nas Škola Duha Svetoga može odvesti do tajne „Živoga Boga“.
Ako tu školu još nismo uspisali, onda smo kao i Filip, koji moli Isusa da mu pokaže svoga Oca.
A Isus mu kaže: „Tko  vidi mene, vidi i Oca“.
Ako već nismo iskoristili snagu Duha Svetoga, iskoristimo barem snagu vlastitog razuma.
Što
To meni govori moj razum.

Zar mi razum ne govori što sve vidim oko sebe?

Zar mi razum ne govori kao i Ivanu Krstitelju: „Evo Jaganjca Božjega“.

Zar mi nije dovoljno da znam da se zemlja za 24 sata okrene oko svoje osi, a oko sunca se okreće brzinom 30 km. u sekundi. I to u sekundi. Sekunda je velika mjerna jedinica. Ne daj  Bože da sekundu zakasni.

Zar moj razum nema problema sa Stvoriteljem, ako zna, da na  Mliječnoj stazi u svemiru juri velikom brzinom 200 milijardi zvijezda. I niti jedna ne smije zakasniti ni milijuniti dio sekunde.

Apsolutna točnost. Savršeno, baš onako kako je Savršen tvorac  Svemira.

Zar moj razum nema problema kada zna da u jednom ljudskom oku ima 75 milijuna cjevčica ili končića koji sve na daljinu i na blizinu u istom trenu vidi  kao oštru sliku. Što je najsavršeniji foto aparat u usporedbi jednog oka. 

To isto oko ima oko 3 milijuna čepića za brzo učitavanje spektra boja. I sve vidimo od jednom u tisućama nijansi. 

A što reći o tisućama raznih oblika samo cvijeća ili biljaka, njihovih boja i mirisa? Koja je to mudrost, ljepota i dobrota po Stvoritelju.

Zar nije Einstein, mogao biti nadahnut tekstom Svetog Petra koji kaže:" Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan." (2 Pt 3) Zar to nije nadahnuće razuma za njegovu teoriju "relativiteta".

Mogu li ja danas biti Ivan Krstitelj i pripremiti put  Gospodinu?
Mogu ako dopustim da Duh Sveti progovori preko Riječi Božje, razuma ili savjesti. Ako upišem školu Duha Svetoga.
Htio je to biti i Psalmista, kad u svom 85 Psalmu kaže: „Da poslušam što mi to Gospodin govori..“

Župnik