Nije li nam potreban uragan Duha Božjega da nas sve pročisti?

Trideset prva nedjelja kroz godinu 2023-a

Kršćanska braćo i sestre!
I prije Abrahama „Ja Jesam“! Što je jako važno istaknuti današnjem vremenu i ljudima koji u njemu žive.

U  povijesti Izabranog Božjeg Naroda od Abrahama do Isusa Krista, ima prekrasnih biblijskih likova koji su dali svoj divan doprinos u pripremi za dolazak Spasitelja.
Istaknimo  praočeve naše vjere: Abrahama, Izaka, Jakova te Mojsija koji je središnji lik Staroga Saveza.

Prevažnu su ulogu imali i neki Suci po povratku iz Egipta u obećanu zemlju Kanan, zemlju praoca Abrahama.

Prekrasnu su ulogu imali i neki kraljevi poput Davida koji piše prekrasne Psalme (150) i Salamona koji uzvisi dostojanstvo svoga kraljevstva, kakvog nadaleko ne bijaše.

Bilo je tu i prekrasnih svećenika iz Levijeva plemena koji su kao svećenici prinosili Bogu razne žrtve.

Ali, bilo je i kraljeva i svećenika na kraljevskom dvoru koji nisu bili dostojni svoje službe.

Našao je Bog načina prenijeti svoju Riječ narodu preko svoji glasnika Proroka.

Nije ih mali broj. Biblija ističe najzaslužnije: četiri velika i dvanaest malih Proroka.

Ovi Božji glasnici nisu bili svećenici, ali su upućivali oštre kritike nedostojnim svećenicima i još nedostojnijim kraljevima.

Čujemo danas glas proroka Malahije:
„A sad vas opominjem, svećenici! Ako ne budete poslušali, ako ne budete srcu uzeli da proslavite Ime moje – govori Gospodin – kletvu ću na vas svaliti. Vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o Zakon spotiču, raskinuli ste Savez Levijev - govori Gospodin. Zato učinih da vas preziru i ponižavaju svi narodi jer se putova mojih vi držali niste, nego ste bili pristrani primjenjujući Zakon. Nemamo li svi jednoga Oca?
Nije li nas jedan Bog stvorio?“

 

Kako li je tek bio oštar posljednji prorok Staroga Zavjeta Ivan Krstitelj kad kaže: „Pripravite put Gospodinu, obratite se, približilo se Kraljevstvo Božje.

Kako li je to  bilo teško  čuti i duhovnoj i svjetovnoj vlasti?

Koje li će sve privilegije izgubiti s dolaskom Krista i Božjeg Kraljevstva?

Bio je to snažan uragan Božjeg Duha.

Nastupio je novi Božji svijet, u kojem Bog i Isus Krist uspostavljaju nove odnose među ljudima.

Svi su ljudi braća. Temeljni zakon tih novih odnosa je ZAKON LJUBAVI.

Sijeku se glave svim Apostolima, na tisuće kršćana biva ubijeno na teritoriju Rimskog carstva za Novu civilizaciju ljubavi.

Taj uragan Duha Božjega srušio je snažni bezbožni robovlasnički poredak.  
Te Pavao piše: „Nema više rob-slobodnjak, nema više Grk-Židov.“
A novi svjedoci Evanđelja, piše Pavao Solunjanima moraju imati sljedeća obilježja:

„Biti malen, strpljiv, pozoran, davati se poput majke danju i noću, u radu i odmoru…“To su osobine koje bi trebale resiti svjedoka evanđelja i svakog kršćanina.

To je ujedno znak djelotvorne vjere.

Krasno je Isus u ono vrijeme prozborio mnoštvu i svojim učenicima:
„Na Mojsijevu stolicu zasjedoše oni koji na pleća narodu tovare teško breme, a sami ni da bi ih prstom makli. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Proširuju odličja i produljuju rese. Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama…“
Ali, „Tko se god uzvisuje, bi će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.“ (Mt 23)
Kako je to Isus lijepo rekao u svojim „Blaženstvima“ „Blaženi Čovjek“ , ali čovjek koji je dopustio da ga Duh Božji povuče na put Gospodnji.

Nije snaga proroka Ivana i drugih Proroka,  bila u njegovo tjelesnoj  kićenosti, nego u Duhu Svetom koji ga ispunja.

Kada se po djelovanju Duha Svetoga čovjek isprazni od svega i otvori se božanskoj punini, Duh djeluje Prvi.

Jer živ je Bog kojemu služim i živim.

Župnik