Ako je Isus zaglavni kamen mog života, onda život čvrsto stoji

Dvadeset sedma nedjelja kroz godinu 2023-a

U  biblijskim čitanjima od dvadeset i sedme nedjelje kroz godinu, nalazimo vrijednost oko koje Bog brine.
A to je Božji narod u slici vinograda.
Danas je taj vinograd Crkva… Božji narod.
Biblija neprestano i vidno ističe Božju skrb za svoje djelo.  
Mnogo je primjera i gdje je Bog razočaran nad svojim djelom.

           Adam i Eva odbacuju Savez s Bogom i to će biti razlog da Bog u Savezu s Mojsijem uspostavlja prve tri zapovijedi kao neophodnu potrebu ljubavi prema Stvoritelju.
           Djeca su izdala svoje roditelje: Kain ubija svoga brata, i eto ti potrebe četvrte i pete Božje zapovijedi.

           Gradove Sodomu i Gomoru zahvatio je nemoral, još kako je potrebna šesta i deveta Božja zapovijed.

           Savezi se prekidaju, krade se, otima se, i laže na sve strane, a Bog kaže: Potopi sve, sačuvaj samo Nou i njegovu obitelj.

Evo jednog divnog primjera kojega živopisno islikava prorok Izaija. (Iz 5,1-7)
„Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu… koji je imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu…..“
Što se to desilo?

Izabrani narod odbacio je Boga, udaljio se od Boga, isključio se iz spasenja i pada u ropstvo.
Loše stanje, a za što?

Vinjaga je stanje samodostatnosti. Vinjaga je raskid Saveza i oporba Bogu i čovjeku

Vinjaga je stanje nevjernosti i pomanjkanje posluha.

Vinjaga je stanje okrenutih leđa od Boga i čovjeka.

Vinjaga je stanje izgubljenog spasenja, težak nedostatak vjere.

Ali, mnogo je i primjera gdje je Bog radostan jer nalazi još uvijek pravednike od Noe do Abrahama, Izaka, Jakova, Josipa, Mojsija, nekih tako vjernih sudaca, pa kraljeva i proroka, a sve teži za potpuno novim ljudskim rodom po Spasitelju ljudskog roda.
        Ali Krist će doći spasiti grešni Božji narod, to je nada Izajina.
       Krist dolazi, Krist je tu, kaže sv. Pavao danas.
Poslušajte ga:
„Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno – to nek vam je u srcu.“ (Fil 4,6-9)

Grijeh se, braćo, rađa u srcu.

Grijeh je nedostatak ljubavi, a u isto vrijeme tlačenje sebe samoga i bližnjega.

Grijeh je opredijeljeno stanje protiv Krista i čovjeka.

Na čovjeku grešniku zjapi ispraznost i praznost: laž i pretvaranje: oholost i nadmoć.

To je stanje pada, stanje prekršaja, zlobe, bezbožnosti, nepravde i neposluha Boga.

Stanje grijeha je aktivna sila Zloga koja čovjeka usmjeruje protiv Boga i čovjeka, i djeluje kroz tijelo.

To je neprijateljska djelatnost protiv Boga i čovjeka.  

To je stanje koje čovjeka dovodi u ropstva, kako kaže sv. Pavao, i čovjeka baca u neprijateljstvo s Bogom i čovjekom (Rim 5,10). To stanje čovjeka svodi na smrt: duhovnu i biološku.

„Kada dakle dođe gospodar vinograda što će učiniti?“  govori Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim. A oni odgovaraju: „Opake će pogubiti, vinograd iznajmiti drugim vinogradarima.“
A zatim kaže Isus: „ Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.“ (Mt 21,43)
Ako je Isus zaglavni kamen mog života onda život čvrsto stoji i ta pomoć Isusova nije jednokratna nego neprestana.

On tada stalno upravlja mojim životom.

Tada sam čovjek vjernik koji živi od vjere i povjerenja u Isusa.

Tada znam komu sam vjerovao i na čemu temeljim svoju vjeru.

Tada znam da sam voljen i da volim svoga Stvoritelja.

 A ljubav je važnija od života.
O kakvoj je ljubavi riječ?

O ljubavi prema Stvoritelju i Stvoritelja prema čovjeku.

Župnik