Biti u posjedu istine, znači da Crkvu činimo onim što ona mora biti

Dvadeset treća nedjelja kroz godinu 2023-a

Kršćanska braćo i sestre,
možda bi bilo dobro naše ovonedjeljno razmišljanje početi s pričom o Mladiću koji sanja kako šeta uz more s Gospodinom. I dok šeta kao na filmskom platnu odvijale su se scene iz njegova života. Na svakoj sceni u pijesku se vidio dva para stopala. Kad je posljednja scena prolazila ispred njegovih očiju primijetio je da je bilo scena samo s jednim parom stopala. To su upravo bile scene kad mu je bilo najteže i kad mu je sve „išlo niz brdo“. Bilo mu je to čudno i obratio se Gospodinu: „Obećao si mi biti životni pratilac, a tebe nema kad mi je bilo najteže, ti si mi tada okrenuo leđa.“
Gospodin ga pogleda i reče: „Prijatelju, nikada te ne bih ostavio. U trenucima kada ti je bilo najteže, nosio sam te na leđima. Onaj jedan par stopala, su moja stopala.“
Rekli bi: Vrlo nezgodna situacija, nekog se opominje, a nije u pravu i ne govori istinu.
Biti u posjedu istine, znači imati siguran korak za naprijed.
Ovaj Mladić je opomenuo Gospodina, a je li bio u pravu? Nije!
Stoga nas, ovonedjeljna čitanja vode u najtežu pustolovinu, bratsko i sestrinsko opominjanje. Pažnja nije usredotočena na odgoj djece niti na ispravan stav prema mladima.
Ovdje se radi o postupanju odraslih s odraslima. Da se stvari još jače naglase, odrasli su članovi naše obitelji, rodbinstva i susjedstva.

Jeste li se ikad upitali, tko je u posjedu nekih temeljnih istina?

Jeste li se ikad upitali, tko drži temelj vjere?

Evo što kaže Isus:

„Ako ustrajete u mojem nauku, uistinu ste moji učenici; upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.“ ( Iv 8,32)

Čovjeka jedino može osloboditi istina Evanđelja, jer je ona nepromjenjiva. Za sve drugo kažemo: „Pa, nije sv. Pismo, da se ne može promijeniti“.

 

Evanđelje u dvadeset i trećoj nedjelji kroz godinu govori o važnosti Crkve koja je sveopći sakrament spasenja.
Isus upozorava učenike, kada kršćani nisu u stanju postići suglasje, neka se rekne Crkvi.
Evo i zašto:
„Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.“ (Mt 18 )
Crkva vjeruje da je Bog Stvoritelj ujedno i Bog Spasitelj.

Istina koju nam Bog daje po Isusu Kristu nosi sa sobom pravi mir.

A pravi mir može biti temelj zajedništva što je čežnja svakog čovjeka.

Čovjek je biće usmjereno na drugoga i on se tek u zajedništvu s drugim ostvaruje.
Izvan svake sumnje je činjenica: opet se radi o Isusu Kristu, kao prepoznatljivom znaku jasnih nadnaravnih snaga. Dakle Isus je Taj koji ostvaruje DUHOVNO BRATSVO u zajednici vjernika.
Ali da nije bilo Crkve, bili danas bilo Isusa? 
Ona je upravo sačuvala živu prisutnost Isusa Krista među ljudima.

Isus i Crkva nerazdvojno su povezani.

Do cjelovite osobe Isusa Krista nije moguće doći, ako mimoiđemo Crkvu.

Stoga valja priznati: Ljubim Crkvu i u nju vjerujemo jer nam je podarila Evanđelje, Riječ Istine.
Ono nam pruža na tisuće informacija.
Tu je sadržana riječ od koje živimo i na kojoj gradimo svoj životni korak u istini.

Ona objavljuje da smo od Oca prihvaćeni.

Ona je ta koja poklanja vidljive znakove koje nam je Krist ostavio, sakramente, koji nas uvode u povijest spasenja.

Ona je utjeha i orijentacija protiv svake ljudske izgubljenosti.

Ona je ta koja ukazuje tajnu ljudskog postojanja. To je njen uzvišen zadatak.

Ona priopćuje nadu, koja pobjeđuje smrt.

Ona je ta koja prenosi ono bitno: ljubav, opraštanje i obećanje našega Gospodina.

Ona je ta o kojoj Sveti Pavao govori:
 „ Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!“ (2 Kor 5,17)
Prema Svetom Pavlu Crkva je mjesto, gdje možemo iskusiti ljubav našega Božanskog Oca, milost našega Gospodina Isusa Krista i zajedništvo Duha Svetoga (2 Kor 13,13)
U toj Crkvi nismo samo primili milosni dar trojedinog Boga, ona je i naš zadatak.
Crkvu, moramo učiniti onim što ona mora biti.
Njezin zajednički jezik je ljubav.
Njezini članovi trebuju svakodnevno živjeti obnovljenom vjerom, nadom i ljubavlju. 
Pomozimo  jedni drugima u potrazi za Isusom Kristom.
To je upozorenje Riječi Božje u ovoj nedjelji.

                                         

Župnik