Zaljubljenost mora prerasti u ljubav, radost i mir.

Šesta vazmena nedjelja 2023.-a

Peti vazmeni tjedan čvrsto utvrđuje posljednju Isusovu oporuku o potrebi trajne ljubavi, radosti i mira u apostolskoj zajednici.
Znao je Isus da neće biti problem Objave
, ona će polako s Božanskim događajima biti sve jasnija, nego je problem, hoće li plodovi Duha kojega Isus daje zaživjeti po Riječima i djelovanjima samih apostola.

Sve će pasti u vodu ako nema ljubavi, radosti i mira, jer Evanđelje mora biti Radosna vijest.

Oduševljenje koje proistječe iz slavnih događaja smrti i uskrsnuća Isusa Krista, mora prerasti u ljubav, radost i mir.

Zaljubljenost mora prerasti u ljubav, radost i mir.
Što kaže Isus na ovu temu?
„Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti moj Otac, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.“ (Iv 14 )

           Apostol Filip, prema izvještaju Djela apostolskih, nakon temeljitog dijaloga s Isusom, odlazi u Samariju gdje mu Isus očituje snagu ljubavi, a Filip čini velika nadnaravna djela. (Dj 8, 5-8)

Ljubav između Boga i ljudi je prijateljska u najsavršenijem smislu riječi.

Prijatelj želi prijatelju pomoći i ugoditi gdje god je to moguće.

Svaki od Apostola postaje Objava Krista.
Tako je život Crkve koja očituje Kristov život uvijek Kristova objava.
Svaki kršćanski pravednik, svaki svetac je objava Krista.

Poslušajmo još jedanput Kristove riječi:

„Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.“ (Iv 14)

Ove riječi govore o prijateljstvu, o srdačnosti, o sjedinjenju, o razmjeni stambenog prostora gdje prijatelj uživa uz prijatelja.

Takva razmjena duhovnih dobara rađa novim plodom koji se zove MIR.

Evo stvarnog rezultata kad Isus govori svojim učenicima:
„Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem! Dajem vam ga ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši!“ (Iv 14)

Ovo su riječi s Posljednje večere, neposredno prije svoje smrti, Isus daje učenicima utjehu i kao zalog ljubavi dao je „svoj mir“.

A kad je uskrsnuo, pozdravio ih je riječima: „Mir vama!“

Ovaj i ovakav mir može ponuditi samo Bog Otac čovječanstvu po svom božanskom Sinu.
Krist je došao na svijet „da upravi noge naše na put mira.“(Lk 1)

I kad je slao svoje učenike u svijet, uvijek su slijedile riječi:
„U koju god kuću uđete, recite: Mir kući ovoj!“ (Lk 10)

I nakon dvije tisuće godina života i povijesti Crkve, Crkva izlaže da je zemaljski mir što se rađa iz ljubavi prema bližnjemu odraz i učinak Kristova mira koji izlazi iz Boga Oca.

Nije samo Krist poslan ovom svijetu da bude „mirotvorac“ i izmiri ljude s Ocem i dade Duha ljubavi, nego je i svaki kršćanin pozvan biti graditelj mira svojim osobnim doprinosom.

To potvrđuje divna slika u Kristovoj paraboli: „Ja sam trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.“ (Iv 15)

Nadalje: „Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, a vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.... Ako tko ne ostane u meni, izbačen je kao loza i osušio se.“

Nije jednostavno iz oduševljenja i zaljubljenosti prijeći u stanje dinamične ljubavi.

Zato Isus osjeća potrebu više puta ponoviti tu duhovnu vrijednost:
„Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. (Iv 15)
Isus potvrđuje, kako je Božja ljubav prema nama neprestano silaženje Oca k nama po Sinu u vezi Duha Svetoga.
Po ljubavi Bog sve oživljuje.
Pa tako i Sina, pa tako i nas ljude, pa tako i cijeli stvoreni svijet.

Važno je ovo područje života, zato Isus ne ostaje samo na preporuci, nego daje i zapovijed:

„Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nema nitko od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelj. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.“(Iv 15)

Znao je Isus za opasnost da će svi na svoj način tumačiti, što je LJUBAV.

Njegova poruka je jasna: samo je ona prava ljubav koja se potpuno predaje u žrtvi predanja.

Lijepo je to izložio i sv. Petar u svojoj Prvoj poslanici kad govori o smislu Kristove smrti.

Evo tih riječi:
„Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.“ (1 Pt 3)

Taj Duh ima zadaću rasvjetljivati vjernike o velikim tajnama koje je Isus već navijestio.

Nadam se da i danas govori svima onima koji na dobro surađuju s njime.