Kako izgleda Prvi tjedan u Novom zavjetu?

Druga vazmena nedjelja 2023-a

Kršćanska braćo i sestre! Isusovim uskrsnućem ušli smo u Novi Zavjet, stoga ćemo sve do nedjelje Presvetoga Trojstva čitati čitanja samo iz Novog Zavjeta: Djela apostolska, Petrove poslanice i Evanđelja. A kako izgleda Prvi tjedan u Novom zavjetu imate priliku čitati i čuti.
Na sam dan Uskrsnuća uvečer dođe Isus i reče svojim učenicima:
„Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas“.

Isus ovim riječima predaje misiju koju je primio od Oca.

Zatim dahne u njih i kaže im:
„Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im.“

Veliki i prvi dar Uskrslog Krista Crkvi, u času kada je osniva, je dar Duha Svetoga.

Duh Sveti postaje duša Crkve.

Nakon što je u vazmenom trodnevlju ustanovljena Euharistija, Svećenički red, ovim riječima u pouskrsno vrijeme, Isus ustanovljuje sakrament Pokore koji zajedno s Krštenjem i Euharistijom jesu posebni milosni darovi koji izviru iz vazmenih svetih otajstava.
Te večeri Toma je bio odsutan, a kad se vratio nije vjerovao da je Isus uskrsnuo.
Pred apostolima daje izjavu:
„Ako ne vidim ... i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, i ne stavim svoju ruku u njegova rebra, neću vjerovati.“

Nakon osam dana vraća se Isus i kaže:

„Prinesi svoj prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u rebra moja i ne budi nevjeran nego vjeran.“

Bila je ovo dragocjena pouka za Tomu, ali i za svakoga od nas.

Pogledajmo malo slijed događaja.
Žene su prve vidjele prazan grob i Uskrslog Gospodina prije apostola, možda im je to nagrada za vjernost kojom su ga slijedile na Kalvariju, pomagale kod ukopa, a kasnije se vratile da pomažu njegovo tijelo.
Isus ih pozdravlja i ponavlja iste riječi kao i anđeo u grobu:
„Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!“

Ovo je prvi puta da Isus apostole naziva svojom braćom.

Sasvim je različito držanje apostola.

U prvim trenucima bili su potreseni i zbunjeni pred veličanstvenim događajem.

Ali Evanđelisti sabiru glavna svjedočanstva o Uskrsnuću da se vjernici utvrde u vjeri.

Dirljiv je susret Marije Magdalene i Isusa nakon što joj Uskrsli govori „Marijo!“
I njoj Gospodin govori: "
Idi i javi mojoj braći.“

Vijest o uskrsnuću je nezaustavljiva! Isus se ukazuje i Petru.

Na sam dan Uskrsa Isus se ukazuje dvojici učenika koji odlaze iz Jeruzalema u selo Emaus na jedan vjernički način. Bili su to ljudi koji su poznavali Isusa kao silnog na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom, ali su razočarani jer je Isus bio osuđen i raspet.

Isus kao slučajni suputnik, njima kao dobrim vjernicima, tumači Pisma počevši od Mojsija.
Oni ga rado slušaju, ali još ne vjeruju u događaj uskrsnuća.
Otkrit će Isusa za večerom u lomljenju kruha, tek tada ga mole da ostane s njima, a on će tada iščeznuti.

Otrčali su javiti apostolima.

Iste se uskrsne večeri Isus ukazuje Jedanaestorici i drugima koji su bili zajedno s njime u Jeruzalemu.
Isus im tumači Pisma jer nije dovoljno da ga prepoznaju, nego i povjeruju u njegovo uskrsnuće.

Vrlo je važno razumjeti povezanost između događaja koji su svjedoci i svega onoga što je bilo o njemu napisano u Mojsijevu Zakonu, Prorocima i Psalmima.

Postoji savršena istovjetnost između Mesije iz proročanstava i povijesnog Isusa s kojim su apostoli živjeli, kojega su vidjeli kako umire na križu i sada opet susreću Uskrslog.

Upravo ta istovjetnost potvrđuje njihovu i našu vjeru.

Njegove su riječi:
„To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama.“
Ali tada učenici nisu shvaćali.

Uskrsli otvara pamet i konačno razumiju riječi: „Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih."

Tko ne razumije Muku, ne može razumjeti ni Uskrsnuće, jer ono razjašnjava i opravdava Muku.

„Zato Bog njega preuzvisi i darova mu Ime nad svakim imenom... i svaki će jezik priznati: Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Oca.“

Kad je Isus učvrstio njihovu vjeru, daje im veliku zapovijed: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju.“

Iz Isusova otajstva rađa se Crkva kao apostolska snaga koja ima preobraziti svijet.

Ona je kvasac novoga života.

Vjera u Isusa Krista bila je snaga koja sjedinjuje prve kršćane u čvrstu zajednicu kako izvještavaju Djela apostolska:
„ U mnoštvu onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša.“ (Dj 4)