Tko je taj kralj slave?

Druga nedjelja Adventa 2022.-a

Knjige Staroga Zavjeta a osobito proročke knjige, točno ocrtavaju Mesijin lik.

Stari pravedni Noa, ispunjavajući volju Božju, gradi lađu u kojoj će preživjeti pravedno pokoljenje iz kojeg se treba pojaviti Mesija i novi Božji narod.

         Iz takvoga pravedničkog roda čupa Bog obamrla starca Abrahama od kojeg će u Novoj obećanoj zemlji – Svetoj zemlji isklijati mladica Izak – sin za žrtvu u slici Božjeg Sina

Mesije, koji će biti posljednja i vječna krvna žrtva za otkupljenje ljudskog roda.

Bit će to Sin, koji će sve uvesti u svoju Lađu – Crkvu – poput pravednoga Noe.

A u onaj dan poručuje Prorok Izaija: „Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbiti iz njegova korijena.“ (Iz 11)
Kad je Davidovoj kraljevskoj lozi došao kraj, kad je ličila na isušeni panj rodi se od nazaretske Djevice iz doma Davidova, Spasitelj.

Tko je taj Kralj slave?
Kakav je taj posljednji potomak Kraljevske loze Davidove?
Izaija osam stoljeća ranije kaže:

„Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega.“

On je taj Kralj slave koji će to što ima od Oca, kao dar, pokloniti svakom Apostolu i svima onima koji primiše po sakramentima Darove Duha Svetoga.

Da to je Kralj ljudskog srca i kralj slave!

Njega će prodahnuti strah Gospodnji:
„ i neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će suditi siromasima i sud prav izricati bijednima na zemlji.“ (Iz 11)
           Da, bit će to u dverima vječnim, vječni Kralj!
„Božje Riječi kojima će ošinuti silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra.“ (Iz 11)
Upravo u onaj dan:
"Jišajev izdanak, bit će dignut na stijeg  (Križ) narodima, puci će ga željno tražiti, i prebivalište njegovo bit će slavno.“ (Iz 11)

Ali, ono što je najvažnije, sam David kao Psalmista, tisuću godina prije dolaska Mesije u svom 72 Psalmu za Mesiju proriče: „U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka“.

Taj Kralj, Mesija, učinio je velike društvene promjene.

Uspostavljajući Kraljevstvo Božje u kojem vlada novi zakon ljubavi među ljudima.

Ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga.
Slikovito je to rekao prorok Izaija: smrtni neprijatelji postat će prijatelji: „Vuk će prebivati s janjetom, tele i lav zajedno će pasti.“ (Iz 11)I neprijatelja će se ljubiti.

Da, srušit će se zavjesa koja je razdvajala Židove od pogana i svima se otvaraju vrata pravde.

Srušit će se robovlasnički poredak i svi će biti braća i sestre.

“Nema više rob slobodnjak, nema više Židov, Grk - svi su ljudi braća."

Upravo ovim riječima po Kristovoj objavi apostol Pavao utvrđuje temelje novoj Kristovoj lađi - Crkvi – koja stvara novu civilizaciju ljubavi.
           U današnjoj poslanici Rimljanima kaže:
„Braćo! Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Svetoga Pisma nadu imamo.
A Bog postojanosti i utjehe dao vam da budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga Oca i Gospodina našega Isusa Krista.
           Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju.
Krist, je velim, postao poslužitelj obrezanika (Židova) za istinu Božju da se ispune obećanja dana ocima i po prorocima, a pogani da za primljeno milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.“ (Rim 15, 4-9)
A sad gledajte čovjeka s izvanrednim darovima Duha Svetoga koji propovijeda: „Obratite se približilo se Kraljevstvo nebesko!“
Upravo za toga Proroka govori Prorok Izaija: "Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“
Krsteći mnoštvo naroda na rijeci Jordanu, Ivan primjećuje i mnoge saduceje i farizeje kako mu dolaze na krštenje. Uzviknuo je: „Leglo gujinje!
Tko li vas je upozorio da bježite od skore srdžbe Božje.
         Sada se ne usudite reći: Imamo oca Abrahama, a Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu.

Već je sjekira položena na korijen stablima.
Svako stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca…
Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.“ (Mt 3)

Župnik