TKO JE OPORBA BOGU, OPORBA JE I ČOVJEKU!

Dvadeset sedma nedjelja kroz godinu 2014-a

U  biblijskim čitanjima od dvadeset i sedme nedjelje kroz godinu, nalazimo vrijednost oko koje Bog brine.
A to je Bo
žji narod u slici vinograda.
Danas je taj vinograd Crkva… Božji narod.
Biblija neprestano i vidno isti
če Božju skrb za svoje djelo.  
Mnogo je primjera gdje je Bog radostan, ali mnogo je primjera i gdje je razo
čaran nad svojim djelom.
Evo jednog divnog primjera kojega živopisno islikava prorok Izaija. (Iz 5,1-7)
„Zapjevat
ću svojemu dragome pjesmu… koji je imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu..
Što se to desilo?
Izabrani narod odbacio Boga, udaljio se od Boga, isključio se iz spasenja i pada u ropstvo.
Loše stanje, a za što?

 • Vinjaga je stanje samodostatnosti.
 • Vinjaga je raskid Saveza i oporba Bogu i čovjeku
 • Vinjaga je stanje nevjernosti i pomanjkanje posluha.
 • Vinjaga je stanje okrenutih leđa od Boga i čovjeka
 • Vinjaga je stanje izgubljenog spasenja, težak nedostatak vjere.

Ali Krist će doći spasiti grešni Božji narod, to je nada Izajina.

Krist dolazi, Krist je tu, kaže sv. Pavao danas.Poslušajte ga:
„Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno to nek vam je u srcu. (Fil 4,6-9)

 • Grijeh se, braćo, rađa u srcu.
 • Grijeh je nedostatak ljubavi, a u isto vrijeme tlačenje sebe samoga i bližnjega.
 • Grijeh je opredijeljeno stanje protiv Krista i čovjeka.
 • Na čovjeku grešniku zjapi ispraznost i praznost: laž i pretvaranje: oholost i nadmoć.
 • To je stanje pada, stanje prekršaja, zlobe, bezbožnosti, nepravde i neposluha Boga.
 • Stanje grijeha je aktivna sila Zloga koja čovjeka usmjeruje protiv Boga i čovjeka, i djeluje kroz tijelo.
 • To je neprijateljska djelatnost protiv Boga i čovjeka.  
 • To je stanje koje čovjeka dovodi u ropstva, kako kaže sv. Pavao, i čovjeka baca u neprijateljstvo s Bogom i čovjekom (Rim 5,10). To stanje čovjeka svodi na smrt: duhovnu i biološku.

„Kada dakle dođe gospodar vinograda što će učiniti?“  govori Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim. A oni odgovaraju: Opake će pogubiti, vinograd iznajmiti drugim vinogradarima.
A zatim kaže Isus: „ Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. (Mt 21,43)
Ako je Isus zaglavni kamen mog
života onda život čvrsto stoji i ta pomoć Isusova nije jednokratna nego neprestana.

 • On tada stalno upravlja mojim životom.
 • Tada sam čovjek vjernik koji živi od vjere i povjerenja u Isusa.
 • Tada znam komu sam vjerovao i na čemu temeljim svoju vjeru.
 • Tada znam da sam voljen i da volim svoga Stvoritelja.

 A ljubav je važnija od života. Ali ljubav prema Stvoritelju i Stvoritelja prema čovjeku.

                                               Župnik