Apsolutni mir je u epicentru božanskog života oko kojeg se sve vrti u krug

Bezgrešno začeće BDM 2021. – c

U početku stvori Bog čovjeka, priopćuje Objava u Bibliji.
Svako ljudsko stvorenje zajedno s planetom Zemljom vrti se u krug.
Netko optrči pedeset krugova, netko osamdeset ili više, a netko ne optrči niti jedan krug. Za jednu godinu moguće je napraviti samo jedan krug.
Sve stvoreno održava svoju energiju za krug, snagom onoga tko je sve stavio u božanski  savršeno geometrijsko tijelo, KRUG.

         I tu pogreške nema.
         Sve počiva na ljubavi STVORITELJA i na Njegovom Milosrđu.

I sva stvorenja, i sve stvoreno, pa tako i čovjek, ima svoj životni krug.
        
Rođenje i smrt.
        
Rođenje i vječni život.

Čovjekova kružnica rođenja i smrti je raspad životnog sustava, propast. I to se događa zbog grijeha kojega čovjek čini.
         Grijeh čovjeka čini nesavršenim, i čovjek ispada iz svemirske kružnice u kojoj vlada 
božanska ljubav i milosrđe
        Čovjek tada nema mogućnosti savršenog i apsolutnog mira koji vlada u epicentru  božanskog života oko kojega se sve vrti u krug. A tu je zakon života Ljubav.

Sve što je iz ljubavi stvoreno i ostane u ljubavi, to znači bez pogreške, može biti privučeno božanskom silom i snagom.

Zbog ljudske grešnosti i nesavršenosti Bog u ljudsku kružnicu ubacuje dodatnu energiju ljubavi po onima koji su potpuno od samog začeća bez grijeha.
Tu energiju stalno uprisutnjuje novi Adam i nova Eva.

I čovjek, ako hoće, može koristiti tu dodatnu božansku energiju Ljubavi po Isusu Kristu i Blaženoj Djevici Mariji.
         On je Spasitelj i ona je Suotkupiteljica.

         Oni su emisija božanske Ljubavi i Milosrđa.
         Oni su božanski Učitelji koji nose Objavu o Stvorenom svijetu i čovjeku kao Božjoj slici, i  voljenom biću.

Markovo Evanđelje donosi jedan prizor iz Kristovog života, koji govori o životnoj kružnici jednoga prolaznika.
Evo toga prizora:

Dok je Isus, izlazio na put, pritrča neki čovjek, pade preda nj na koljena i upita ga: „Dobri učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni?“  „Zašto me zoveš dobrim? – reče mu Isus – Samo je jedan Dobri, Bog. Znaš zapovijedi: „Ne ubij! Ne čini preljuba!... Poštuj oca i majku!“
On mu odgovori: „Učitelju sve sam to držao od svoje mladosti.“
Nato ga Isus pogleda, zavoli ga i rekne mu: „Jedno ti nedostaje: Idi prodaj sve što imaš, podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu! Onda dođi i slijedi me!“ (Mt 10, 17-22)
Čovjek zaista mora ovu Isusovu poruku ozbiljno shvatiti. 
A ona glasi: Bog nije materija - Bog je vječna, neuništiva energija ljubavi, mira i milosrđa.
Jasno je da tamo nema mjesta nečemu propadljivom ili grešnom.
       Čovjek nema šansu vječnog zajedništva s kompromisom materijalnog i duhovnog.
       Ipak su to dva svijeta, dvije razine života. Jedna je savršena, a druga manje savršena.
S dolaskom Isusa u  životni Krug čovjeka, čovjek ima mogućnost devijaciju svoga života na životnoj kružnici, koja nastaje zbog njegove volje i želje, ponovnim rođenjem od Duha Svetoga u krštenju i ostalim sakramentima učvrstiti svetost svoga duha.
Čovjek mora biti mudar.
S Kristom, i BDM kao Suotkupiteljicom, moguće je ostvariti baštinu zajedničkog života s Onim, tko nas je iz ljubavi stvorio, održava, i daje život vječni.
A to je život u savršenoj Ljubavi.
To upravo objavljuje Isus kad kaže:
 „U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni i ja u vama.“ (Iv 14, 20)
Blažena Djevica Marija čije Bezgrešno začeće danas slavimo došla je s Isusom sve vidjeti, sve spasiti i sve uzdići k sebi. Novi Adam i nova Eva otklanjaju grijeh i uspostavljaju stanje LJUBAVI I MILOSRĐA.
I ta se Otkupiteljska misija odvija do Kristovog drugog dolaska. 

              Župnik