"....Ja sam kruh živi koji je s neba sišao...."

Devetnaesta nedjelja kroz godinu 2021 - b                        

Kad god je Bog sklapao savez, dao je i program za njegovo obnavljanje.
Savez nije događaj iz prošlosti, nego trajno i stalno aktualiziranje njegova sadržaja.

         Svaka obnova Saveza ima uprisutnjeno značenje 
danas.
         Danas Bog sklapa s vama Savez.

Divan je primjer uzet iz Prve Knjige kraljeva ( 1 Kr 19) na ovu devetnaestu nedjelju kroz godinu, kada prorok Ilija želi spasiti Savez i ponovo uspostaviti čistoću vjere, idući na mjesto gdje se pravi Bog objavio, i gdje je bio sklopljen  Savez.
Ilija direktno spaja svoje djelo s Mojsijevim.
On odlazi na brdo Horeb, jedan od vrhova Sinaja gdje je Mojsije sklopio Savez s Bogom.
Evo što kaže Ilija u trenucima svoga uzlaska na Horeb, već dobro iscrpljen glađu i želi umrijeti:
„Već mi je svega dosta, Gospodine! Uzmi dušu moju jer nisam bolji od otaca svojih.“ Zaspao je! A onda ga anđeo taknu i reče: „Ustani i jedi!“
Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.
I tu čuje riječ Jahvinu: 
„Što ćeš ti ovdje, Ilija?“
On odgovori:
„Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni me traže da i meni uzmu život.“

         Susreo se Ilija s Bogom koji ga nahrani Kruhom nebeskim.
         Obnovio je Ilija Savez, osjećajući kako nebo dodiruje zemlju.
         On čuje navještaj Riječi Božje kao i Psalmista u (34) Psalmu: „Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!“
Onaj tko kuša, dobiva privilegij Života. Ali i preuzima obvezu odgovornosti za Život.
U Evanđelju, koje na današnju nedjelju slušamo, (Iv 6, 1-6) Isus priopćuje:
„Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.“

Više je nego očito da Euharistija postaje neprekidno obnavljanje Novoga i vječnoga Saveza.

Sjetimo se da su na Brdu preobraženja Kristova, a to smo ovaj tjedan slavili, prisutni oni, s kojima je Bog sklopio i obnavljao Savez, a to su Mojsije i Ilija.
I zaista, čuti riječ Božju i primiti Kruh Života, to su nevjerojatni darovi koji spuštaju Otajstva neba onima koji su članovi Božjega Saveza.
Na Svetoj Misi primamo božanski život, božansku snagu, prema kojoj iskazujemo ne samo poštovanje i zahvalnost, nego s Kruhom nebeskim imamo i snagu vječnoga života.
         I to je blagoslov Saveza.
         I ono što Mojsije i svi Proroci nisu mogli sami, ostvarili su s Bogom.

U Savezu očito postoji put na kojem čitamo: voljeti savršeno, žrtvovati se potpuno i položiti svoj život kao što je to Krist učinio. Upravo tako govori sv. Pavao danas u Poslanici Efežanima.
           Naš cijeli život je aktualizacija ili uprisutnjenje Novoga i vječnoga Saveza po Kristu, s Kristom i u Kristu.
On je čovjeku spustio Nebo, a mi uzdignimo Zemlju i susrest ćemo se na pola puta.
Svijet je jedino moguće obnavljati onom ljubavlju kojom je on ljubio ovaj svijet.
I to je odgovornost čovjeka u Savezu. 

         Župnik