Kršćanin, dok ide s drugima za Isusom, on živi za druge kao Isus

Šesnaesta nedjelja kroz godinu 2021 – b

Rijetko neko Biblijsko čitanje počinje s prijetnjom kao današnje čitanje proroka Jeremije.
Poslušajmo: 
„Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje – riječ je Gospodnja!“
         Razlog očito postoji.
         Očito postoje nesavjesni pastiri koji napuštaju narod.
Njima upravo naviješta Bog da će on doći i sam se pobrinuti za ovce svoje.
Drama rastrganosti i podijeljenosti u ljudskoj povijesti nameće brigu Božju, kad kaže: „Jao pastirima...“
Bog ne samo da želi  uspostaviti jedinstvo i mir, nego on tu želju i ostvaruje po svome Sinu.

On dariva ljudskom rodu Dobroga pastira:
„ koji će vladati kao kralj i biti mudar i činiti će pravo i pravicu na zemlji“ kako kaže prorok Jeremija.
Poslanje Kristovo dobro razumije Sveti Pavao pišući Efežanima:
„Braćo... Doista Krist je Mir naš, on koji od dvoga učini jedno; pregradu razdvojnicu i svako neprijateljstvo razori u svome tijelu i izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.“
Nema više Židov ili poganin. Jedan je Božji narod, jedan je i pastir. Jedna je glava. Jedan je Krist.
Marko Evanđelista u današnjem Evanđelju predstavlja Isusa koji malo po malo otkriva svojim učenicima što je on zapravo:
Mesija, Spasitelj, Pastir ljudi.
A mi danas vjerujemo i tvrdimo:
Isus je Bog i čovjek koji je u svom djelovanju sav opredijeljen za čovjeka.

Sveti Pavao u poslanici Kološanima kaže:

         Da je po njemu i za njega sve stvoreno i da u njemu ima sve svoju opstojnost.

         U njemu je sve sazdano i on služi svijetu da ne propadne.

Isus je sav u službi.

Sve je po njemu i ništa bez njega nije postalo što god je postalo.

         On je sav za Oca i sav za svijet.

         On je objavitelj Oca i otkupitelj ljudi.

         On je sav predan Ocu i poslušan do smrti na križu. (Iv 12,49)

„Radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao je s nebesa“ ispovijedamo to u nicejskom vjerovanju.

Poslan je zato da: „tko u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ (Iv 3,16)
Još je davno Izaija prorok za njega rekao:
„A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo... za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali, svaki svojim putem hodio...“ (Iz 53)
Da, on je i Pastir i Jaganjac koji odnosi grijehe svijeta(Iv 1,29)
On, Dobri pastir došao je da imamo život i to život u izobilju. (Iv)
Sveti Augustin kaže da je Bog postao čovjekom kako bi čovjek postao Bogom.
On stoji s nama i pred nama da bi nas vodio  Ocu kao Dobri Pastir.
Pred nama stoji za Oca, pred Ocem stoji za nas. On je naš mir. On je naša pravda!
Na to je Sveti Pavao rekao:
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svoga Sina ne poštedje, nego ga za sve nas preda“ (Rim 8)
Po njemu znamo tko smo i za kim idemo.
Ali bi trebali znati da smo i mi pozvani, ne samo slijediti Isusa idući s drugima za Njim, nego i živjeti za druge kao Isus.

         To je kršćanska istina o nama.

         Tu istinu valja prihvatiti.

         Svaka otuđenost od čovjeka, istodobno je otuđenost od Boga.

A Isus je otklonivši grijeh, otklonio otuđenost i uspostavio jedinstvo.
Baš onako kako Psalmista  u današnjem Psalmu kaže:
„Gospodin je pastir moj;
ni u čem ja ne oskudijevam!
Stazama pravim o me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni."

           Župnik