Bog je čovjeku jedina prava snaga i pravi saveznik

Nedjelja Presvetog Trojstva 2021-b

Na dan Pedesetnice Presveto Trojstvo objavljeno je potpuno. A ovu nedjelju svetkujemo otajstvo Presvetoga Trojstva.

Povijest spasenja polagano i postupno objavljuje otajstva Boga.
U ono vrijeme 
Mojsije reče narodu:
„Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji: Je li ikad s jednoga kraja nebesa do drugoga kraja bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što takvo čulo? Je li ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i na životu ostao?“ (Pnz 32-34)
U svoje vrijeme 
Sveti Pavao u poslanici Rimljanima kaže:
„Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca onda i baštinici – baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.“ (8,15-17)
Matej Evanđelista govori kako su svi kršćani kršteni „u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Mt 28,19)
Sveti 
Cezarije Arleški kaže: „Vjera svih kršćana počiva na Trojstvu“.
Kršćani su kršteni „u ime“ a ne "u imena“ Oca i Sina i Duha Svetoga, jer samo je jedan Bog, Svemogući Otac i njegov jedini Sin i Duh Sveti: Presveto Trojstvo.

         Otajstvo Presvetog Trojstva središnje je otajstvo kršćanske vjere.

         Sva povijest spasenja samo je povijest objavljivanja pravoga i jedinoga Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, koji pomiruje i ujedinjuje sa sobom ljude koji su se udaljili grijehom.

Najljepša objava istine o Ocu svakako je Isusova:
„Nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome sin hoće objaviti“ (Mt 11, 27).

 

Apostoli ispovijedaju Isusa  kao „Riječ koja bijaše u početku kod Boga i koja je Bog“ (Iv 1,1)
Crkva je također na Nicejskom saboru 325 godine definirala vjerovanje koje molimo u Sv. Misi „ rođen od Oca prije svih vjekova, svjetlo od svjetla, pravi Bog od pravoga Boga, a ne stvoren, istobitan s Ocem.(nicejsko vjerovanje)
Bog je ljubav : Otac Sin i Duh Sveti 
i  "u ljubavi nas je prdodredio za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu“. (Ef 1,4-5)
Cjelokupni božanski naum spasenja zajedničko je djelo triju božanskih osoba.
To se najočitije vidi u Utjelovljenju Sina i darivanjem Duha Svetoga.
Kršćani se susreću osobito u krštenju s otajstvom Presvetoga Trojstva.
Sv. Ivan piše:
"Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo i jesmo“ (1 Iv 3,1).
Svi ljudi Boga mogu susresti i snažno doživjeti u prirodi koja je remek djelo Božanske ljubavi.
On uspostavlja red u svemiru. Nered je nastao grijehom, time što čovjeku Bog nije bio na prvome mjestu.
Evo što kaže 
Sveti Pavao:
„Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog, unaprijed pripravi da u njima živimo.“ (Ef 2,4-10)
Sveti Pavao snažno ističe kako je Isus jači od grijeha.

         On ima moć obnavljati red u stvorenom svijetu.

         On je pobijedio sva zla svijeta.

         On je vladao prirodom.

         On razgovara sa svojim ocem u Duhu Svetom.

Stoga, samo je Bog moja snaga. Smo On mi može pomoći da se uspinjem putem koji vodi do kuće Očeve, o kojoj Isus govori.
„Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetom“, često molimo ovu divnu molitvu.
„Bog koji jest, i koji bijaše, i koji dolazi.“ Svjedoči knjiga Otkrivenja.  (Otk 1,8)

       Župnik