TO JE NOVI I VJEČNI SAVEZ!

Veliki petak 2014-a                         

U predvečerje svoga života Isus govori o ljubavi, iako je pred njim smrtna borba.
Isus govori o Bogu koji je Ljubav.
Isus govori o međusobnoj ljubavi u novozavjetnoj zajednici vjernika.

 • Znao je da se ne može voljeti bez trpljenja i trpjeti bez ljubavi.
 • Niti jednog trenutka ne želi živjeti rastavljeno od Oca.
 • Zna Isus da duša umire kad se odvaja od Boga, a tijelo kad se odvaja od duše.
 • Tu je crpio snagu života i kad je oko njega vladao kaos.
 • Sude ga i lažno svjedoče.

Starozavjetni svećenički glavari zajedljivo dobacuju pogrdne riječi. Vrijeđaju ga.
A On i kad umire pun je  života.

 • Znao je, da mu samo Bog Otac može dati snagu mira.
 • Znao je da Bog dopušta ovo zlo da bi iz njega postigao dobro.

Isus je od Oca bio predodređen za borbu, za patnju, za križ, za smrt, za uskrsnuće.
Gledajući Raspetoga, svijet je plakao.

 

Koliko puta u životu i sami pod križem plačemo. I neka suza, to je naša ljubav.
A rekli smo, da križ i ljubav imaju isto ime.

 • Zato će Križ vječno biti ljubljen jer je njegovo ime Ljubav.
 • Zato će biti uvijek ljubljen jer Ljubav traži hrabrost.
 • Isus je križem postao vrijednim ljubavi.
 • Žrtvenik-Oltar je Križ, žrtva je sam Isus.

Bog se trajno i na neizreciv način po Kristovoj žrtvi povezao s ljudima.
To je Novi i vječni savez.
A Isus je postao  Veliki svećenik Novoga saveza.
On je posrednik Novoga saveza.
Takvog  Isusa Euharistija neprestano  uprisutnjuje u zajednici svojih vjernika.
Može li se takav Isus ne ljubiti?
Još ranije Isusovi učenici tvrde kako ljube Isusa.

Ali Isus je znao da njihova ljubav nije savršena. Nije dovoljno velika da prebrode, mržnju, zavist, strah…
Ružno je čuti kad Petar govori: „Ne poznajem toga čovjeka.“
Nije čudo što je Petar čak tri puta zatajio Isusa.

Ali kad  Petar primi Duha Svetoga, bit će ispunjen takvom ljubavlju da je spreman i život svoj položiti. I položio je.
I nama se često čini da ljubimo, da beskrajno ljubimo.
A je li to tako?
Nema ga tko nije bio izdajnik ljubavi.

Zato nam je svima potreban dar Duha Svetoga.
Naša se duša ne smije odvojiti od Boga. Tada nema snagu ni za vlastiti križ, ona umire u očaju i boli.
To Isus ne želi.

 • Isus daje svoga Duha,
 • Isus daje svoju milost,
 • Isus daje snagu i kaže: Tko mene želi slijediti, neka uzme svoj križ i ide za mnom.

Ja sam s vama do svršetka svijeta.
To je Isus raspeti i uskrsnuli. Isuse hvala ti!                                          

                                                                                  Župnik