ODGOVORNOST ZA PUT ISTINU I ŽIVOT

Dvadeset prva nedjelja kroz godinu 2013-c

Kršćanska braćo i sestre,
Poruka Riječi Božje nama vjerninicima u čitanjima današnje nedjelje glasi: „Ja sam Put, Istina i Život, govori gospodin; nitko ne dolazi Ocu osim po meni.“ (Lk 13, 22,30)

 • Imati jasan cilj života, ovoga zemaljskog i onoga vječnog, za čovjeka vjernika je spoznaja svrhe života.
 • Putem kojim idemo do cilja, uvijek pitamo čiji je to, i kakav je taj put.

Još je Bog u Starom Zavjetu ponudio u svojih Deset znakova ili zapovijedi koje nas upućuju na sigurnost vožnje zemaljskim putevima.
Čuli smo danas u prvom čitanju, kako Bog upućuje poziv po proroku Izaiji: „Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike i oni će doći i vidjeti moju Slavu!“ ( Iz 66 )
A Isus, u današnjem Evanđelju, Novozavjetnoj zajednici kaže: „Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.“
Isus govori o Putu do Kraljevstva Božjega. (Lk 13)
Život s Kristom donosi spasenje.

 • To je život ljubavi i samoprijegora prema Bogu i bližnjemu.
 • Često je taj put uzak ali je jedini sposonosi put.
 • Put o kojem Bog, a osobito Krist govori, ukazuje na Istinu o životu, kako do spasonosnog cilja koji je svrha života, tako i do ostvarenja zemaljskog raja.

Jasan i dobar Put, dobri znakovi na Putu, znatno podižu sigurnost i kvalitetu življenja.
Braćo i sestre,
Ako je čovjek uvjeren u svrhu života ili svoj svjetonazor, on se uvijek pita što to konkretno znači za njegov život.

 

Moramo ustvrditi da u kršćanskom svjetonazoru, s Kristovom odrednicom Puta, Isitine i Života:

 • Otkrivamo civilizaciju ljubavi i mira.
 • Otkrivamo svjesnu odgovornost prema prirodi i okolišu koji nas okružuje, otkrivamo moral koji određuje naše vjersko, društveno i političko djelovanje.

Naša svakodnevnica života ima svjetlo Kristovo na tom Putu, ima Božji Zakon koji mora biti Zakon života.
Kršćanin, praktični vjernik i pripadnik Crkve, svjesno se i odgovorno određuje prema prostoru i vremenu gdje živi.
I ono što je za nas najvažnije vjera, u Kristov Put, Istinu i Život, oblikuje našu svakodnevnicu.

 • Ne zaboravimo: to je Evanđeoski put.
 • Put radosti i spasenja, put ljubavi i mira.

Na taj put svi su pozvani, ma kojoj hrijerahiji ili staležu pripadali: crkvenoj ili društvenoj.
Svi su pozvani na svetost života.
Tu je Gospodin Isus božanski učitelj i uzor svake savršenosti.
Poslušajmo što On kaže:
Budite dakle savršeni kako je savršen vaš nebeski Otac.“ (Mt 5,48)
Svima nam je poslao Duha Svetoga da nas iznutra potiče da Boga ljubimo svim srcem, svom dušom, svom pameću i svom snagom svojom. (Mk 12,30)
Svi koji su kršteni, pozvani su po krštenju postati Djeca Božja i dionici božanske naravi.
Sveti Pavao danas u poslanici Hebrejima poručuje:
Vjera u Krista traži promjenu, promjenu mentaliteta života.
A to nije uvijek lagano.

 • Naša povezanost s Bogom traži odvažnost da uskladimo svoj život sa zahtjevima koje pred nas on postavlja.
 • Tako će svetost Božjeg Naroda dati obilate plodove u duhovnom i materijalnom blagoslovu.

Poslušni Očevu glasu i klanjajući se Bogu Ocu u duhu i istini, slijedeći Krista ponizna s križem, vođeni Duhom Svetim sigurno ćemo biti i sami ovom svijetu Put, Istina i Život.

 

             M. župnik