POŠTOVANI GRADONAČELNIČE BANDIĆU!


Mnogim nama je Zagreb glavni grad svih HRVATA, pa tako i Gradonačelnik grada Zagreba PO GLAVI GLAVNI za sve nas, ma gdje bili. Ovih dana pritišću Te, vidim prema medijima, i LIJEVI I DESNI, i FARIZEJI I SADUCEJI, ali "Zemljače po rodnoj  kamenoj grudi" žilav si, izdržat ćeš Ti to, samo pamti... ima još života u Tebi. Čujem da: "Milost ne tražiš i niti bi im dao...."