KAKO SE POSTAJE I OSTAJE SVET?

 U svečanom ozračju 8.lipnja 2014. na svetkovinu Duhova, KRIZMANICI naše župe i njihovi Kumovi dočekali su UZORITOG KARDINALA VINKA PULJIĆA na platou ispred crkve. Uz pjesmu "Evo velikoga svećenika" procesija je svečano krenula u Božji hram posvećen u čast apostolskih prvaka:Petra i Pavla. U tišini Kardinal je zajedno s okupljenom Zajednicom iskazao štovanje EUHARISTIJSKOM KRISTU U SVETOHRANIŠTU.
U nepunih sat vremena Kardinal se kroz razgovor s Krizmenicima približio kršćanskim temeljima vjere. Srdačno i očinski utkivao je božanska otajstva u njihov praktični život.
A onda je uslijedila sv. Misa, pod kojom su naši Krizmanici primili SAKRAMENT POTVRDE.
Našim Krizmanicima, njihovim kumovima, njihovim roditeljima i cijeloj Župnoj zajednici ČESTITAMO!

*********

Pozdrav Župnika na krizmi 8. lipnja  2014.
Uzoriti Kardinale,
svaka župna zajednica pa tako i naša ima neke posebne dane u kojima je radost i bogatstvo kršćanskog života na djelu. Danas su Duhovi, veliki dan za cijelu Crkvu, raduje me pozdraviti Vas u ovoj Župnoj zajednici zajedno s okupljenim svećenicima. Dobro nam došli.

Dragi Krizmanici vama, vašim kumovima i roditeljima kao župnik upućujem riječ.

  • Vazmeno vrijeme od Uskrsa do Duhova prosipa Božanske darove.
  • S njima naš je život neizmjerno postao bogat.
  • U njima susrećemo našega Gospodina.
  • Tu on nad nama širi svoje ruke.
  • Tu postajemo sigurni da na svom putu nismo sami.

Krist u tom vremenu ostavlja „Petrovu lađu za nova Božja stvorenja“ .
On ostavlja Sakramente kao Božja otajstva spasenja
.

Po njima, kao u lađi čovjek se vozi do cilja, a cilj mu je sam Stvoritelj. Evo puta kako se postaje Božji prijatelj, kako se postaje Božje dijete, kako se postaje novo stvorenje, kako se postaje svet i ostaje u posvetnoj milosti?
Ovi sakramentalni, božanski i otajstveni izvori struje u naš život.
Kristova muka, smrt i uskrsnuće su vidljiva snaga koja je prešla u sakramente.

Zar to nije lijepo istaknuo Psalmista u Pslamu 34 : „Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin, blago čovjeku koji se njemu utječe.“

**********

Nakon Župnikovog pozdrava, Kardinala je pozdravila krizmanica ANTONELA IVANKOVIĆ u pratnji svoje kolegice DRAGANE KOVAČEVIĆ koja je predala Kardinalu cvijeće. 

Uzoriti kardinale,
Radosna srca pozdravljam Vas u ime 23 krizmanika župe Novo Selo-Balegovac koji stoje ovdje pred Vama i mole da ih blagoslovite i opečatite Duhom Svetim.
Pozdravljam Vas i u ime cijele župne zajednice svetoga Petra i Pavla koja nas je odgajala, pratila, i s kojom smo se pripravljali za sakramente kršćanske inicijacije. Kako ćemo u sakramentu potvrde biti pomazani Duhom Svetim, tako smo htjeli da i priprava za ovaj divni sakrament bude vođena Duhom Svetim.
U ozračju duha i ljubavi pokušali smo se pripremiti u ovoj godini kroz svoj župski vjeronauk za ovaj sakrament.
Danas s Vama želimo moliti za darove Duha Svetoga koji su nam potrebni da istrajemo u postojanosti ljubavi, radosti, mira, strpljivosti, velikodušnosti, uslužnosti, dobroti, vjernosti, blagosti i uzdržljivosti.
Plodovi Duha Svetoga neka se izliju nad nama i neka nas prate na našem životnom putu odrastanja.
Zdrava uzdržljivost nas vodi u slobodu duha i oslobađa od robovanja grijehu. U slobodi duha, molimo Vas da nam udijelite pečat Duha Svetoga i uvedete nas u puno zajedništvo Crkve.
Neka nas Duh Sveti uvede u novi zanos vjere i služenja zajednici, kao onda kad su učenici Kristovi doživjeli snagu Duha kad se protreslo mjesto na kojem su bili (Dj 4, 31). Za taj dar molite s nama, a isti Duh neka i Vas prati u snazi duha i tjelesnom zdravlju.
Neka Vas Bog poživi i uzdrži u dobrom zdravlju. Dobro nam došli!

*********
Iz propovijedi Kardinala

Nakon uvodnih pozdravnih govora u Sv. Misi u svojoj propovijedi Kardinal se obratio KRIZMANICIMA  onim riječima koje su kadre uvesti MALDE DUŠE, naše Krizmanike,u njihov kršćanski život. Cijela propovijed bila je prožeta ozračjem KRISTOVIH UČENIKA na dan Pedestnice, ali i ozračjem kojega i danas DUH SVETI tvori u Crkvi.
Potaknut i nadahnut kršćanskim spoznajama  samih Krizmanika, Kardinal je svojim praktičnim kršćanskim duhom uvodio mlade ljude u njihov svakodnevni život vjere. Hrabrio ih je, kako na tom životnom putu nisu sami, Krist je uvijek tu. Božji Duh je uvijek tu. Tu su i oni koji žele biti potpora na tom putu: Kumovi, Roditelji, ali i ova Župna zajednica.
Nakon ovakvih toplih očinskih riječi, Kardinal je kod same Krizme upitao svakog Krizmanika: "Hoćeš li biti dobar kršćanin?

*********

Na kraju Svete Mise gospođa LJUBA ĆULAP, uputila je RIJEČ ZAHVALE ispred roditelja svih Krizmanika i cijele naše Župne zajednice ovim riječima:

Uzoriti Kardinale,
Okupljeni na Euharistijskom slavlju, zajedno s Vama, u prigodi podjele sakramenta Potvrde, u ime naše Župne zajednice želimo zahvaliti Bogu na tom Božanskom daru. Želimo zahvaliti Duhu Svetomu koji preko Vas krizmanicima dijeli svoje darove.
U ovoj prigodi u ime svih vjernika župe Novo Selo i roditelja naših krizmanika iskreno Vas pozdravljamo i želimo Vam izraziti našu zahvalnost.
Naši krizmanici imaju posebnu milost primiti Sakrament potvrde s Vaših ruku kao Nadpastira naše Nadbiskupije upravo na Duhove. Hvala Vam!
Danas su pred Vama svjedočili svoju kršćansku zrelost i spremnost svjedočenja i življenja svoje kršćanske vjere. Potvrđuju i svoju vjernost Svetoj rimokatoličkoj crkvi.
Krizmanici, primajući darove Duha Svetoga, osnaženi su dati Istinu o Božanskoj Objavi po Isusu Kristu i njegovoj Crkvi, šireći kulturu Života na Putu osobnog spasenja. Krštenjem su nam svima otvorena vrata toga Puta.
Sakramentom potvrde naši krizmanici su uvedeni u zajednicu onih koji i drugima mogu pomoći ostati na Putu prema vječnome životu. Snalaziti se na zamršenim životnim raskrižjima nije lako. Potrebna je stalna sakramentalna okrjepa i učenje o vjeri i u vjeri.
Mi vjernici, uviđamo Vašu brigu za djecu i mlade. Molimo i Vaš blagoslov za naše mlade i našu Župnu zajednicu.
Posebno Vašim molitvama preporučujemo ove posavske krajeve u kojima se znatno smanjuje broj djece, a razlozi su mnogi i teški.
I na kraju riječi zahvale Svemogućem Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom, koji nas u ovaj dan raduju mnogim darovima.

A Vama uzoriti Kardinale još jednom HVALA!