NAJSIROMAŠNIJA ŽUPANIJA A NAJVIŽE IZVOZI EURA

Nedavno sam pisao o Rangu razvijenosti Općina i Županija u Federaciji čiji su podaci za Županiju Posavsku više nego poražavajući. Županija je od deset Županija jedna od najnerazvijenih u Federaciji i samo je Goražde u lošijem položaju. Županija koja stoji na vratima Europske Unije i gotovo svi putevi vode kroz nju, a da se nitko u njoj nije zadržao. Županija koja ima najveću EURO DIJASPORU i to nije iskoristila nego je i te EURE DIJASPORE kroz razne tokove nepovratno izvezla. Županija je uspjela od svoje tri općine, dvije: Odžak i Domaljevac zadržati na rang listi Izrazito nerazvijenih općina i drže začelje od 78 općina, koliko ih ima u Federaciji. I samo sjediše Županije u Općini Orašje ide u grupu nedovoljno razvijenih općina. Kada bih joj oduzeli administrativno upravni kadar, koji svojim primanjem podižu prosjeke, plaća i GPD, Općina bi bila u društvu svoje dvije sestre.
Županija ima uhodane tokove izvoza EURA:


Tržište robe je okrenuto prema susjednim centrima: Modriči, koja uz Gradačac i Brčko ( koridor) postaju regionalni posavski Centri, koji uspijevaju držati tržište, zbog veće razvijenosti i većeg prometa roba i proizvodnog kapitala i do 10% jeftinije, čime je omogućen izvoz EURA iz Posavske županije.

  • Ako pogledamo visokobrazovni sutav koji počiva na pravnim aktima Osnivača stanje izgleda ovako:
    Daytonskim sporazumom obrazovanje, od predškolskog do visokog, prelazi u nadležnosti Republike Srpske u Republici Srpskoj a u Federaciji Bosne i Hercegovine prelazi isključivo na županije.
    Takvim rješenjem u Federaciji Bosne i Hercegovine formalno je omogućeno nastavak nastave u osnovim i srednjim školama u tri županije sa većinskim hrvatskim stanovništvom (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska i Posavska županija) i dvije županije sa većinskim mješovitim hrvatsko-bošnjačkim stanovništvom (Hercegovačko-neretvanska županija i Županija Središnja Bosna). Županije u Federaciji BiH stoga imaju potpune ustavne i zakonske ovlasti na području obrazovanja i školstva. Spomenute županije su osnivači Sveučilišta u Mostaru. Sjedište Sveučilišta u Mostaru je u Mostaru, kulturnom i gospodarskom središtu Hercegovine te kulturnom, političkom i gospodarskom središtu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
    Financiranje redovitih djelatnosti Sveučilišta u Mostaru osiguravaju tri županije s većinskim hrvatskim narodom i dvije županije s mještovitim upravljanjem. Tu postoje veliki problemi jer financiranje Sveučilišta u Mostaru ne spada u obvezne stavke proračuna u županijama nego se financira s grantovima, a oni su podložni ograničenjima i restrikcijama. Sveučilište kao javna institucija ne može funkcionirati bez novčanih sredstava i tu je najveća odgovornost hrvatskih političara u BiH.
    Ako ovome dodamo stvarno stanje izvoza EURA kroz tabelu studija u 2013/14 onda ona izgleda za naseljeno područje Balegovac (2.223) ovako:
 

Prezime i ime

Studij

Mjesto

Godina

Zaposlenost

Udaja

1.

Agatić Frano

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Osijek

5. godina

   

2.

Agatić Ivana

Filozofski fakultet- pedagogija

Zagreb

diplomirala

ne radi

ne

3.

Agatić Janja

Učiteljski fakultet

Slav.i Brod

diplomirala

radi (Svilaj)

udana u župu

4.

Agatić Kristina

Fakultet prometnih znanosti - poštanski smjer

Zagreb

3. godina

 

ne

5.

Barukčić Katarina

Pravni fakultet -Upravni studij

Osijek

3. godina

 

ne

6.

Barukčić Mario

Elektroenergetika

Osijek

4. godina

   

7.

Brezonjić Anto

Poljoprivredni fakultet-agronomija

Osijek

diplomirao

ne radi

 

8.

Brnić Bono

Pravni fakultet

 

diplomirao

radi

 

9.

Brnić Jozo

Elektrotehnički fakultet

Salzburg

diplomirao

radi (Austrija)

10.

Čolić Mirko

Libertas- Visoka poslovna škola

Zagreb

3.godina

   

11.

Ćulap Ilija

Elektrotehnički fakultet - računarstvo

Osijek

1. godina

   

12.

Ćulap Ivana

Učiteljski fakultet

Osijek

5. godina

 

ne

13.

Ćulap Jelena

Medicinsko-laboratorijski inženjering

Banja Luka

3.godina

radi (odžak)

udana u župu

14.

Grgić Ivana

Ekonomski fakultet

Orašje

3. godina

 

ne

15.

Iličević Antonela

Zdravstveno veleučilište-studij sestrinstva

Zagreb

1.godina

 

ne

16.

Iličević Janja

Učiteljski fakultet

Tuzla

diplomirala

radi (Gornja Dubica)

udana u župu

17.

Ivančić Juro

Matematički i Medicinski fakultet

Osijek

3. i 1. godina

 

18.

Ivančić Kajica

Studij sestrinstva

Osijek

diplomirala

radi -Slav.B.

izvan župe

19.

Ivančić Magdalena

Ekono. Fakul.financijski menadžment

Osijek

diplomirala

radi (Odžak)

izvan ž. Vrb.

20.

Ivanković Danijel

Ekonomski fakultet

Osijek

diplomirao

radi (Odžak)

 

21.

Ivanković Jakov

Ekonomski fakultet

Osijek

diplomirao

radi (Odžak)

 

22.

Ivanković Katarina

Filozofski fakultet - germanistika

Osijek

diplomirala

radi (Osijek)

izvan župe

23.

Ivanković Marina

Odsjek za biologiju

Osijek

5.godina

 

ne

24.

Ivanković Mario

Menadžment

Zagreb

diplomirao

ne radi

 

25.

Ivanković Žaklina

Filozofski fakultet-povijest

Osijek

diplomirala

radi (Odžak)

udana u župu

26.

Jurkić Dragan

Visoka škola "CEPS'' -  cestovni promet

Kiseljak

4.godina

   

27.

Jurkić Katarina

Zdravstveno veleučilište-studij sestrinstva

Zagreb

1.godina

 

ne

28.

Jurkić Pavo

Menadžment

Slav. Brod

1.godina

   

29.

Jurkić Zvonko

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo (VVV)

Požega

2.godina

   

30.

Katić Anto

Ekonomski fakultet

Požega

diplomirao

radi

 

31.

Katić Vera

Menadžment

Slav. Brod

diplomirala

ne radi

udana u župu

32.

Kovačević Božica

Filozofski fakultet-germanistika

Osijek

apsolvent

ne radi

udana u župu

33.

Kovačević Josip

Libertas- Visoka poslovna škola

Zagreb

3.godina

   

34.

Kovačević Manda

Filozofski fakultet - povijest i pedagogija

Osijek

diplomirala

radi -Švica.

udana u župu

35.

Lucić Igor

Fizioterapija

Bern

2.godina

radi - Švic..

 

36.

Lucić Ivana

Ekonomski fakultet- menadžment

Osijek

5.godina

 

ne

37.

Lucić Lucija

Učiteljski fakultet

Osijek

 5.godina

 

ne

38 

Marić Andrej

 Mašinstvo

 Grac

 1. godina

   

30.

Marić Dario

Ekonomski fakultet

Zagreb

1.godina

   

40.

Martinović Mato

Libertas- Visoka poslovna škola

Zagreb

3.godina

   

41.

Pavlović Blaženko

Ekonomski fakultet

Požega

4.godina

radi (Odžak)

 

42.

Protrkić Ivica

Ekonomski fakultet-menadžerska informatika

Zagreb

diplomirao

radi

 

43.

Protrkić Ružica

Ekonomski fakultet-marketing

Osijek

3.godina

 

ne

44.

Protrkić Ružica

Studij sestrinstva

Zagreb

diplomirala

radi (Zagreb)

Vojskova

45.

Pušeljić Katarina

Pravni fakultet

Osijek

5.godina

 

ne

46.

Pušeljić Martina

Zdravstveno veleučilište- radna terapija

Zagreb

1.godina

 

ne

47.

Radić Anita

Učiteljski fakultet

Slav. Brod

diplomirala

radi (Odžak)

udana u župu

48.

Radić Mato

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Osijek

4.godina

   

49.

Radić Pero

Pravni fakultet

Osijek

diplomirao

radi (Odžak)

 

50.

Šiljić Ana

Učiteljski fakultet

Osijek

diplomirala

radi Novo S.

ne

51.

Šiljić Ivana

Ekonomski fakultet

Osijek

diplomirala

ne radi

ne

52.

Šimić Danijela

Menadžment

Slav. Brod

1.godina

 

ne

53.

Šokčević Dragan

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Sarajevo

4.godina

   

54.

Šokčević Ivan

Sanitarni inžinjer

Sarajevo

4.godina

   

55.

Šokčević Mario

Radiologija

Zagreb

diplomirao

Švic. Radi

 

56.

Udovčić Vinko

Poljoprivredni fakultet

Osijek

1.godina

   

57.

Udovičić Marina

Fakultet prometnih znanosti - poštanski smjer

Zagreb

3.godina

 

ne

57.

Udovičić Mario

Bilinogojstvo

Slav.Brod

2.godina

   

59.

Udovičić Anela

Fakultet kem. inžinjerstva

 Zagreb

4.godina 

   

60.

Udovičić Natalija

Fakultet kemijskog inžinjerstva 

 Zagreb

1. godina

   

Tabela pokazuje da EURI IZLASE ŠUMOM A STUDENTI ODLAZE DRUMOM.
Možda shodno ovakvoj situaciji Načelnik općine Odžak i nije ove godine raspisao natječaj za STIPENDIJE STUDENTIMA, kako bi barem malo spriječio IZVOZ EURA.

Ako ćemo gledati stanje Najprofitalbilnije infrastrukture onda je situacija još čistija, svi ZARAĐENI EURI IDU I ŠUMOM I DRUMOM od:
- Telkomunikacijski satelitkih usluga koje su izrazito profitabilne
- Zemaljskih telekomunikacijskih usluga koje su izrazito profitabilne
- Energetska bazna roba: (Električna energija, plin i nafta s derivatima izrazito profitabilna roba)
- Proizvedena pšenica i kukuruz na prostorima Posavske županije osobito s prostora općine Odžak odlazi u drugi HRVATSKI ENTITET( poznat hrvatski kapital) – ODKLE DOLAZI I SAV REPROMATERIJAL – tako smo i tu sve svoje EURE uspješno na višegodišnoj razini izvozili.
- Ako je općina Odžak prva po KONZUMACIJI DROGE U BiH, onda izvozimo EURE i za ovu visokotarifnu robu.
- Ako želite pogledati kako izgleda hrvatska poslovna zona na Dujića Lugu u Odžaku obavezno ponesite pušku za  zečevinu i ostalu divljač za koju smo nekada dobivali Eure na Fazaneriji, ali ovo je nova lokacija na kojoj se Euri izvoze. 

Nije onda čudo što je HRVATSKI POLITIČKI BLOK U RASPADU  kad je dobio status sinonima "J".

Svemu ovome nema kraja, a mladim hrvatskih inžinjerima i pravnicima u Posavskoj županiji, ostaje zadatak utvrditi ono najvažnije: TKO CARINI OVE IZVOZNE EURE na razini Županije i Općina, i hoće li jednog dana uspjeti početi uvoziti EURE. 
 >matija>