ŠTO JE TO EKONOMSKI NACIONALNI VITALNI INTERES?

Ako postavimo načelono stvar, u društvu s kapitalističkim društvenim uređenjem, životni je postulat njegovati, razvijati i očuvati snagu nacije koja počiva na ekonomskoj moći. Neću ulaziti u druga područja koja daju potporu očuvanja vitalnim nacionalnim ekonomskim interesima, poput razine etički, moralnih, kulturno obrazovnih standarda, jer oni su najčešće kompaktibilni s ekonomskim standardom.
Neophodno je uzeti u obzir da je nemoguće zaštiti vitalni nacionalni politički interes, kao ni nacionalni populacijski, ukoliko politički korpus hrvatskog naroda ovoga kraja nije u stanju zaštiti ekonomski nacionalni iteres. A ti se programi od vitalnog interesa ne mogu stvarati u Izvršnoj vlasti u kojoj vladaju neprincipijelne koalicije i tamo se ne mogu ni sprovoditi, jer nema instrumenta zaštite kada su na sceni mehanizmi neprincipijelnosti.
Potrebno je vidjeti kako to u praksi funkcionira: Hrvatski blok mora imati vlastiti nacionalni ekonomski program na razini općine Odžak, što nije slučaj, jer za njega nikada nitko nije čuo.
Zato su posljedice pogubne.
Evo primjera!

Danas sam 20. 11. 2013. udario posljednji pečat na listu Caritasovog projekta: KUĆNE SKRBI STARIH I BOLESNIH, koji se gasi jer Načelnik općine Odžak nije voljan sufinacirati ovaj projekt. Načelno, onako kako država fukcionira na razini triju predsjednika i razini triju nacionalnih ekonomija, Načelnik je u pravu kad je zatražio spajanje Merhameta i Caritasa u ovom području djelovanja. Kako to nije spojivo, svi to znamo, projekt iz Europe se gasi na divno začuđenje svih. Svi se prave da ne razumiju stvar.
Ne razumiju, jer Projekt Caritasa koji je uhodan u jednonacionalnim ekonomijama, nije moguće implementirati u višenacionalne ekonomije. I nije to prvi projekt koji se pokušava implemtirati, a doživio je istu sudbinu. Odavno sam zagovarao da se mora imati sluha za ove specifične prostore u cijeloj Europi, jer je i uređenje ove zemlje specifično. Neki bi trebali otići sa scene koji ne razumiju da je projekt „bratstva i jedinstva“ otišao sa scene, a oni još nisu.
Ono što je tako potrebno i hitno razumjeti, je stanje vlastitog naroda i vrijeme u kojem narod živi te prostor na kojem se vlastiti narod mora ekonomski, politički i populacijski održati.
Ako su takvi postulati vremena i prostora, onda za njega moraju biti i adekvatni ljudi koji će svojom strukom stvoriti inžinjering nacionalne, političke i biološke održivosti, s programima od pet i deset godina unaprijed. I to se mora dogoditi.

Župnik M.