Možemo li mijenjati svijet?

Treći dan trodnevnice
 
U duhu prethodna dva dana, vlč. Marko Zubak, ravnatelj Katoličkog školskog centra u Tuzli, nastavio je okupljenu zajednicu vjernika utvrđivati u vjeri apostolskih prvaka Petra i Pavla.
Evo, glavnih Propovjednikovih poruka:

U svom uvodnom dijelu propovijedi, Propovjednik je pdsjetio na pitanje koje je jedan profesor postavio studentima: Vjerujete li vi da možete promijeniti svijet?
Nije odgovor bio onakav, kavkav je profesor očekivao, ali je nastavio. Svijet neprestano treba obnavljati, mijenjati. Sam je pitanje je, tko će to raditi.
Isus je za takav posao imao 'momčad', jedan 'tim apostola', koji su u veoma teškim vremenima promijenili svijet. Ali to je bila Isusova 'momčad' za Evanđelje.
Studenti su tek tada odgovorili: To ste nam trebali reći prije postavljenog pitanja.
Pojašnjavajući dalje, profesor je itaknuo,da se svijet ne može mijenjati samo ljudskim snagama, to je onda fizička sila, nego i Božjom milošću koja je snaga našega duha, a duh uvijek ima snagu obnove. 

Svaka zajednica okupljena je oko svoga predvoditelja, pa tako i ova s Isusom, oko svećenika, župnika. A njegova je uloga trostruka: Prinosti Bogu žrtvu za narod, Ispovijedati u ispovijedaonici i biti liječnik duša, te u svkaodnevno u životu služiti riječju i djelom Bogu i ljudima. Tako će biti prihvaćen i tražen, a i sam će se u okružju ljudi koji vole, i koji su voljeni, lijepo osjećati, istaknuo je Propovjednik.
             Isus je u izboru svojih apostola posebno odabrao Petra za apostolskog prvaka, i na njemu gradi snagu buduće zajednice koja se zove Crkva. Takvu Crkvu koju, i vrata plaklena neće nadvladati. To je božanska i proročanska vizija njegove zajednice. I sigurno se općoj Crkvi neće ništa dogoditi, unatoč mnogih diktatora kroz prošlost, koji su je htjeli uništiti. Ali moramo voditi brigu za mjesnu malu Crkvu, koja je upravo u našim prostorima, naše Nadbiskupije. Ona može imati poteškoće, pa čak do te mjere da i nestne. Razlog nestakna malih zajednica uvijek se događa tamo gdje nestane ljubavi. Kolike su do nedavno bile brojne obitelji, a opet je svatko imao svoju providnost i svoj kruh.
           Ova je godina u našoj Nadbiskupiji posvećena nadbiskupu Štadleru, koja je pravi memorijal velikih djela što ih učini Gospodin po svome sluzi. Bilo je tu mukotrpnog rada, poput rada sv. Petra i Pavla.
           Mnoštvo je, i u Isusovo vrijeme, propitivalo za apostole, za Isusa. Stoga je Isus i postavio pitanje: „Što govore ljudi, tko sam ja?“ U mnoštvu različitih odgovora, Petar je ustao i rekao: “Ti si Krist, Pomazanik, Sin Boga živoga.“ Tada je Isus potvrdio: “Blago tebi Petra, to nisi dokučio svojom naravnom spoznajom, nego si prihvatio objavu Oca nebeskog.“
         Evo, još jedne zgode, naime, dok Isus govori o Kruhu života, kao kruhu nebeskom, kojega će ostaviti u prilikama predanog i prikazanog svoga tijela, mnogi su otišli od njega jer im ta objava nije sjela u dušu. I u toj zgodi, opet Isus govori apostolima: „Da i vi ne kanite otići?“ A Petar će: „Ne, Gospodine, kamo da idemo, pa ti imaš Riječ života.“
Imao je Petar i svojih slabosti, kada je zataijo i tri puta Gospodina, ali se i tri puta izjasnio: „Ti, Gospodine, znaš da te ljubim.“
           Za takvo predanje službi ljubavi, Isus ga je nagradio predajom ključeva i rekao: „Petre, što god svežeš na zemlji bit će svezano i na nebu, što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno i na nebu.“
           Propovjednik je nastavio, kako za svoj život, iz života sv. Petra, možemo izvući deset poruka:
1. Neke prijatelje možeš iznevjeriti, ali oni nekada neće iznevjeriti tebe.
2. Kada razmišljaš o izboru zanimanja svoje budućnosti, prepusti Bogu svoj izbor.
3. Bog će te dobro pripremiti za tvoje poslanje, ne razmišljaj o onome što ti nedostaje.
4. Pravi vođa postaješ tek onda kada naučiš služiti onima najmanjima.
5. Kada je strah u mogućnosti da zavlada tvojim životom, sjeti se tko je na tvojoj strani.
6. Shvati da su svi sveci bili obični ljudi.
7. Druge možeš učiti o Bogu samo ono što sam već živiš o Njemu.
8. Iako nisi potpuno savršen, ne brini za to, predaj se Bogu. On već nešto ima u planu.
9. I kad uvrijediš one koje voliš, pokaži im da ti je žao za to.
10. Križ neće nikoga mimoići, pitanje je samo u kojem će obliku doći.
     Tako je jedan kardinal iz Belgije, želeći pokrenuti u ovakvom svijetu, snagu duha i obnove, rekao: „Hod za Isusom nije udoban, nego križni put.“
Propovjednik, je nastavio u tom duhu svoju poruku, kako u životu nije uvijek isto pobožnost i duhovnost. Može biti, ali ne mora. Pobožnost može biti u crkvi, ali vani u svakodnevnom životu, samo osoba jakog duha može ostaviti snagu promjene. Tada tek ljudi vide da si sureo Isusa, poput Petra i Pavla.
I vratimo se postavljenom pitanju na početku: Možemo li promijeniti ovaj svijet? Ako je Isus s dvanaest apostola promijenio svijet, zašto onda mi nemamo snage za promjenu svijeta?
Da, ali moramo imati snagu prvo promijeniti sebe, tako, što ćemo moliti za snagu Duha Svetoga, koji će pomoći promijeniti prvo mene.
Valja nam razumjeti, poručuje Propovjednik, da je Križ taj koji će nas oplemeniti za mnoga dobra djela.
Svoju propovijed, Propovjednik je završio molitvom blaženog Alojzija Stjepinca:
U tebe se, Gospodine, uzdam da sluga Zloga neće nikada slomiti moj duh. Na putu života ja želim darivati kruh kao što ga je darivao Krist. I na kraju puta, pomiren sa svima pred tvoje lice želim doći mirne savjesti i čist. Pomozi mi u burama života i u vihoru rata da u svkom čovjeku vidim svoga brata bez obzira na vjeru, rasu i spol. Neka i moja bude njegova bol. Molim te za narod moj koji je križ svoj hrabro nosio i gladan i žedan nikada nije milost prosio. Na križnome putu naši su sinovi padali dok su nam tuđinici zemlju komadali. Kad na rodnoj grudi nije bilo krova nad glavom i hrane, naši su odlazili u svijet na sve četiri strane. Pod tuđim krovovima su boravili, al tebe nikad nisu zaboravili. Molim te, Gospodine, kad se smiri ratni vihor i vir da narod moj u svojoj zemlji uživa slobodu i mir. U tebe se, Goaspodine uzdam dok zatočen blagujem svoj gorki kruh. Tebi predajem slabo tijelo i duh i molm da u svakom našem domu uvijek živi vjera u tebe i ljubav kao vječni plamen. Žrtve svih koji su pali za vjeru i dom za buduće naraštaje neka postanu zaglavni kamen. U tebe se, Gospodine, uzdam i tebe hvalim. Amen!
Na kraju sv. Mise okupljena zajednica vjernika sa svećenicima,izmolila je molitvu obnove vjere od sv. Tome Akvinskog.