Naši Biskupi: Proglas ustanovljenja Dana molitve i

Naši Biskupi: Proglas ustanovljenja Dana molitve i

Na prijedlog Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, Sveti Otac je odlučio ustanoviti Dan molitve i pokore za žrtve spolnog zlostavljanja te molitve Bogu za jasniju svijest odgovornosti svih članova Crkve u pogledu osoba maloljetne dobi njoj povjerene.

Poslušni Papinoj želji, odredili smo da taj „Dan molitve i pokore“ u našim (nad)biskupijama bude petak pred Cvjetnicu – u narodu poznat i kao Cvjetni petak. Ove godine je to 7. travnja.

Toga ćemo dana zajedno u liturgijskim slavljima ili osobno u svojoj molitvi posebno moliti za svu izrabljivanu djecu, ali i za obraćenje onih koji su krivci toga Bogu mrskog zlodjela. Na istu nakanu vršit ćemo i dragovoljna pokornička djela.  

Dok istodobno zahvaljujemo Božjoj milosti što izopačenost spolne zloporabe maloljetnika ne predstavlja breme koje opterećuje našu domovinsku Crkvu, a svjesni svih drugih teških nasilja i nepravdi koje opterećuju naše narode i naše društvo, pridružujemo se proširenosti molitve za sve one koji su diljem svijeta žrtve ovog teškog zlodjela i izražavamo im svoju kršćansku duhovnu solidarnost. Osobitu sućut iskazujemo onima koji i danas pate zbog toga što su u svojoj intimi, djetinjoj nevinosti i povjerenju, povrijeđeni po zlodjelima onih koji pripadaju Katoličkoj Crkvi – bilo da su klerici, redovnici/ice ili laici. Ujedno molimo dragoga Boga da našu domovinsku Crkvu i u budućnosti zaštiti od svake ljage zlostavljanja i zlorabljenja mladih i nejakih.

U svojoj molitvi i pokori tražimo Božju milost i zaštitu od svih oblika spolnog zlostavljanja djece i mladeži, uključujući i grijehe putem interneta te i drugih informacijskih i komunikacijskih medija.

Također, ovo je prigoda moliti i za zlorabljivače koji su na različite načine pristali bili instrument i robovi grijeha, izravno priječeći dolazak Isusu onih kojih je kraljevstvo Božje (usp. Mk 10,14). Molimo da Božje preobilno milosrđe i njihove suze pokajnice speru ljagu s lica Crkve, dajući joj milost da takvo zlo bude iskorijenjeno iz njezinih redova svugdje po svijetu.

Potičemo ujedno na molitvu i za obraćenje i svih onih koji ovu sablazan zlorabe zarad vlastite koristi ili koristi skupine kojoj pripadaju kako bi u javnosti cjelokupnu Katoličku Crkvu prikazali kao duboko nemoralnu ustanovu. Naglašavamo da se i u takvom djelovanju prepoznaje sotonski prsti te su svi oni, koji na to pristaju, također potrebiti naših molitava i djela pokore za njihovo obraćenje. Želeći da živimo na ovdašnjem području, Bog nas potiče da budemo proročki prisutni i u drugim područjima života gdje današnja djeca nepravedno trpe. Stoga se moramo prisjetiti i sve druge djece – rođene i još nerođene – te maloljetnika koji su na različite druge načine žrtve grijeha odraslih kao i grješnih struktura našeg društva.

Stoga potičemo moliti i za svu nerođenu djecu koja su žrtve pobačaja;

za svu djecu i maloljetnike koji na svom tijelu i u svojoj duši nose rane i ožiljke ratnih strahota; za svu djecu i maloljetnike koji su žrtve trgovine ljudima, te sramotne rak rane našeg vremena, i koji bivaju izrabljivani kao roblje u bezočnom prosjačenju;

također i za sve one kojima su uskraćena bilo koja od ljudskih prava.

Svoju nadu u djelotvornost naših molitava i pokorničkih djela polažemo ne u svoju pravednost nego u Krista Isusa, raspetog i uskrsloga, po čijim zaslugama, u Duhu Svetom, i imamo pristup k Bogu Ocu. Neka ondje gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobiluje milost:„kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu“ (Rim 5,20-21).     

Sarajevo, 27. ožujka 2017.

Vinko kardinal Puljić, nadbiskup metropolit i predsjednik BK BiH, s. r.

Mons. Tomo Vukšić, vojni biskup, s. r.

Mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki, s. r.

Mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, s. r.

Mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski, s. r.

Mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, s. r.