Kardinal: „Idite i vi u moj vinograd“

Okružno pismo kardinala Puljića prigodom početka pastoralno-liturgijske godine posvećene laicima

Na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, suzaštitnica Vrhbosanske nadbiskupije, 8. prosinca 2017. započet će pastoralno-liturgijska godina pod nazivom: „Put vrhbosanske Crkve s laicima“. Ova godina posvećena laicima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji završit će na spomenutu svetkovinu 2017. godine. Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je, 24. studenog 2016. župama i institucijama Vrhbosanske nadbiskupije Okružno pismo prigodom početka pastoralno-liturgijske godine Put vrhbosanske Crkve s laicima pod naslovom: „Idite i vi u moj vinograd“ (Mt 20, 3-4) koje prenosimo u cijelosti:
 „Idite i vi u moj vinograd“ (Mt 20, 3-4)
 
Nakon Sinode biskupa 1987. god., sada sveti papa Ivana Pavao II., ovako je započeo svoju postsinodalnu pobudnicu: „Idite i vi u moj vinograd“(Mt 20, 3-4). Ovaj Gospodinov nije samo povijesni, nego i sadašnji i budući i tiče se cijele Crkve kao zajednice naroda Božjega, ali i svakoga kršćanina kao njezina punopravnoga člana.
 
Započinjući pripravu za našu nadbiskupijsku sinodu pod geslom „Sve obnoviti u Kristu“, poput evanđeoskog Vinogradara, pozivam sve radnike u vrhbosanskome Vinogradu Gospodnjem da se što svojskije odazovu i ovome pozivu: „Idite i vi u moj vinograd“, koji će poslužiti kao dodatni poticaj motu liturgijske godine 2017.: „Put Vrhbosanske Crkve s laicima“.
 
Služeći se ovim Kristovim pozivom, saborski oci pozivaju sve vjernike laike da se velikodušno uključe u poslanje i aktivnosti koje Crkva stavlja pred njih, ali i izazove koje moderni svijet sa sobom donosi. Zato i mi u Vrhbosanskoj Crkvi želimo probuditi svijest, odgovornost i zauzetost svih hrabrih i vjernih laika da se svesrdno uključe u „vinograd Gospodnji“ kako bi obnova u Kristu bila potpuna.
 
Kraljevsko svećeništvo
 
Prva Petrova ovako karakterizira vjernike: „Dok pristupate k njemu, kao Kamenu živomu, kojega su doduše ljudi odbacili, ali je zato od Boga izabran, dragocjen, ugrađujete se kao živo kamenje u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu” (1 Pt 2,4-5). Čovjek, dok se god ne primakne Bogu, ne može postati prikladan, isklesani, odgovarajući kamen koji od propadljive materije postane životni i trajni ugraditelj duhovnoga čovječanstvo. Kako bi dodatno potaknuo kršćansku dušu Petar nastavlja: „Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva u divno svjetlo svoje” (1 Pt 2,9). Na temelju ovih apostolovih riječi, i Koncil (usp. LG 2,9) i Sinoda (usp. Christifideles Laici, 14) vide utemeljenje kraljevskog svećenstva koji, iz krsne milosti i dostojanstva, kraljevski upravlja i svećenički opslužuje duhovni Dom, tj. Crkvu koja je navjestiteljica i ponazočiteljica Kraljevstva Božjega. Po tome vjernici laici sudjeluju u trostrukoj službi Isusa Krista: svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj (usp KKC 897). Zato krivo čine oni predsjedatelji euharistijskoga slavlja kada u Drugoj euharistijskoj molitvi dodaju nakani „sveukupnim svećenstvom“ vjernike laike, redovnike i redovnice..., kao da oni nisu uključeni u sveukupno svećenstvo.
 
Misterij Crkve kao zajednice vjernika
 
U Isusovu navještaju: „Ja sam pravi trs, a moj je Otac vinogradar” (Iv 15,1) rasvjetljuje se tajanstveno zajedništvo Oca i Sina, a u pobudnici: „Ostanite u meni i ja ću ostati u vama!” (Iv 15 1-4) odrazuje se mistično jedinstvo Gospodina i učenikâ, tj. Krista i krštenikâ, koji su poput mladice urasli u trs – Krista. Mladice bez trsa ne žive i odvojene od Izvora Života nužno odumiru. Zato Isus oporučno, na posljednjoj večeri, moli Oca: „Daj da budu jedno kao što smo mi jedno!“ (Iv 17,22b). U izgradnji zajedništva Crkve važno je da svatko u okviru svoga poslanja bude zauzet u radu za jedno i jedincatost u „Vinogradu Gospodnjem“. Euharistija izgrađuje unutarnje zajedništvo i jedinstvo Crkve. Na euharistiji svi članovi su okupljeni oko jednoga i usmjereni na jedan stol koji ponazočuje i posadašnjuje Riječ i Jaganjca.
 
Zajedništvo Crkve na razini župske zajednice
 
U Jubilarnoj godini 2000. odobren je obnovljeni Statut Župskog pastoralnog vijeća (ŽPV) koji je službeno i objavljen u Vrhbosni (3/2000, str. 267-270). Uvidom u život župa Nadbiskupije, primjećujem da u određenim župama vijećnici nisu upoznati sa Statutom, a pogotovo s organizacijom pastoralnoga života u župi i mogućnostima koje ona strukturalno nudi. Potrebno je izgraditi povjerenje u suradnji između župnika i vijećnika, kao i vijećnika i župljana. U Biltenu Sinode br. 5 izneseni su pojedini programi kako bi vijećnici, kao članovi laikata, mogli doprinijeti svojoj župnoj zajednici: Obogatiti liturgijski program u župi; proširiti karitativnu djelatnost; produbiti katehetsku djelatnost; zauzetije brinuti oko katoličkoga tiska; razrađivati pastoral hodočašća; organizirati obiteljski pastoral, pastoral mladih, pastoral samaca, pastoral bolesnika, itd. Svojim nesebičnim zauzimanjem oko župe, vijećnici su prvi suradnici mjesnoga župnika, a njihov župnik je pastir koji predvodi i izgrađuje zajedništvo cijele župe ostvarujući tako Isusov poziv: Idite i vi u moj vinograd.
 
Kako smo svi usredotočeni na našu nadbiskupijsku Sinodu, važno je zajednički razmatrati teme oko njene pripreme i pri tom dati vlastiti doprinos u izgradnji zajedništva cijele mjesne Crkve. Na taj način izgrađujemo kršćansko javno mnijenje koje polazi iz baze života vjernika. Kada zajednicu zahvati istinska želja „Sve obnoviti u Kristu“, tada se ostvaruje program Sinode.
 
Udruživanja laika
 
Udruživanja vjernika laika iz duhovnih i apostolskih razloga ima razna ishodišta pa prema tome odgovara različitim potrebama vremena (usp. CF 29). U sekulariziranim sredinama, različiti oblici udruživanja mogu biti od velike pomoći za kršćanski životni identitet i pojedinca i zajednice. Laičkim udruženjima jača se aktivnost Crkve, koja je svojim pozivom okarakterizirana kao semper reformanda, tj. neprestano aktivna u potrazi i iznalaženju novih načina istog evanđeoskog navjestiteljskog sadržaja. Udruživanje treba voditi jačem apostolatu i izgradnji kulture koja se ostvaruje iz vjere. Ta udruživanja uvijek trebaju biti uvezana i duhovno praćena od svojih pastira. Pojedinac se u Crkvi i vjerskome životu osjeća sigurnije i jače ako je uključen u apostolat zajednice kroz udruživanja. Sukladno ovome ishodištu, blaženi Ivan Merz u mnogome je radio oko formacije laika kao aktivnih djelatnika Crkve i pravih svjedoka vjere. Zato i ovu godinu katoličkih laika stavljamo pod zaštitu svetog laika bl. Ivana Merza čijih 120 godina rođenja slavimo 16. prosinca 2016.
 
Laici u društveno-javnom djelovanju
 
Laici vjernici dužni su, po svome identitetu i poslanju, iz uvjerenja utjecati na izgradnju općeg dobra u društvu. Katoličkom laikatu svojstvena je društvena djelatnost, koja ima djelovati na temelju evanđeoskih i crkvenih načela. Njihova društveno-politička djelatnost je put svjedočenja, a na intenzivniji put je onaj mira i pravde. Stoga, svoja vjernička načela valja ugraditi u javne nastupe. Ne smije se dopustiti da se odlučuje o nama bez nas. Zato trebamo jedni druge hrabriti kako bismo svoja uvjerenja otvoreno svjedočili i zastupali, a da pritom ne vrijeđamo druge i drugačije, nego kroz rad i zalaganje da ostvarujemo svoja prava i slobode.
 
Put Vrhbosanske Crkve s laicima neka stoga bude životni poticaj svim vjernicima laicima da neumorno budno i oprezno čuvaju svijest crkvenosti. Neka se, zajedno sa svojim pastirima, umom i srcem još dublje ukorijene u misterij Crkve kao živoga Kristova organizma, kako bi svagdanjim životom opravdali članstvo Kristovoj Crkvi i kako bi bili dionici njegovoga otajstva zajedništva i njegove apostolske misionarske snage.
 
Pastirski pozivam na suradnju sve laike, na svim razinama ljudskoga djelokruga. Neka svatko poštuje svoju odgovornost, ugrađujući se u zajedništvo ove mjesne Crkve.
 
Ovu godinu Put Vrhbosanske Crkve s laicima započinjemo svetkovinom Bezgrješnog Začeća BDM koja je i suzaštitnica naše Nadbiskupije. Posvećena godina trajat će do 8. prosinca sjedeće 2017. godine. Ovaj laički put u suradnji i zajedništvu s klerom i redovništvom stavljam pod okrilje i zagovor Marije, presvete Otkupiteljeve Majke i Majke Crkve.
 
Sve vas svesrdno pozdravljam zazivajući obilje Božjeg blagoslova!
 
Vinko kardinal Puljić
nadbiskup metropolit vrhbosanski