Vjenčanja u 2024.

U našoj crkvi 31. ožujka 2024. sklopili su crkveni brak ANTO POPIĆ I IVANA LUCIĆ 
Mladencima čestititamo!

***************