Vjenčanja u 2024.

U našoj crkvi 31. ožujka 2024. sklopili su crkveni brak ANTO POPIĆ I IVANA LUCIĆ .
Mladencima čestititamo!

***************

U našoj crkvi 27. travnja 2024. sklopili su crkveni brak DRAŽEN SENJIĆ i TAMARA SAMARDŽIĆ. 

Mladencima čestititamo!

**************

U našoj crkvi 25.5. 2024. skopili su crkveni brak JOZO KOVAČEVIĆ  i IVANA DEBELJAK.

Mladencima čestitamo!

**********

U našoj crkvi 8. lipnja  2024. sklopili su crkveni brak PATRIK UDOVIČIĆ i LUJA LUKAČ.

Mladencima čestititamo!

*********