VJENČANJA 2015.

U našoj župnoj crkvi 6. travnja 2015. sklopili su crkveni brak ILIJA BARIŠIĆ i RUŽICA POPIĆ.
Mladencima čestitamo!

************

Crkveni brak u našoj župi 2. svibnja 2015. sklopili su Mladenci: Zoran Selinger  i Ana Šiljić.
Mladencima čestitamo!

***************

Dana 25. srpnja 2015. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak mladenci Ilija Ćutunić i Danijela Popić.
Mladencima čestitamo!

*****************

Dana 26. srpnja 2015. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak mladenci Mirko Samardžić i Anntonela Udovičić.
Mladencima čestitamo!

*****************

Dana 9. kolovoza 2015. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak mladenci Anto Katić i Kata Lukač.
Mladencima čestitamo!

****************

Dana 13. kolovoza  2015. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak Marko Đojić i Stana r. Grgić.
Mladencima čestitamo!

*******************

Dana 26. rujna 2015. u našoj crkvi sklopili su crkveni brak Ivana Kovačević i Ivica Klajić.
Mladencima čestitamo!