Vjenčanja u 2023.

U našoj crkvi 17. lipnja 2023. sklopili su crkveni brak IVAN ERCEG I IVANA BARUKČIĆ. 
Mladencima čestititamo!

**********

U našoj crkvi 2. kolovoza 2023. sklopili su crkveni brak KRISTIJAN KAURINOVIĆ I DIJANA POPIĆ.
Mladencima čestitamo! 

**************

U našoj crkvi 5. kolovoza 2023. sklopili su crkveni brak  FILIPE RODRIGUES  DIAS I SVJETLANA JURKIĆ .
Mladencima čestitamo!

*********

U našoj crkvi 12. kolovoza 2023.  sklopili su crkve ni brak  MIJO UDOVIČIĆ I ŽAKLINA NIKOLOVSKA
Mladencima čestitamo!

**********

U našoj crkvi 26. kolovoza 2023. sklopili su crkveni brak FRANJO KNEŽEVIĆ I MATEJA MARIĆ. 
Mladencima čestitamo!