Vjenčanja u 2022.

28. svibnja 2022.  sklopili su crkveni brak u našoj crkvi  STJEPAN RAVNJAK i JELENA ŠIMIĆ.
Mladencima čestitamo!

************  

4. lipnja 2022.  sklopili su crkveni brak u našoj crkvi  SUČIĆ ANTO I MARTINA PUŠELJIĆ.
Mladencima čestitamo!

*****************

3. kolovoza 2022. sklopili su crkveni brak u našoj crkvi GORAN ŠPIONJAK i IVANA BABIĆ.

Mladencima čestitamo!

**********

7. kolovoza 2022. klopili su crkveni brak u našoj crkvi  IVAN STANIĆ i ANTONELA ILIČEVIĆ.

Mladencima čestitamo!