VJENČANJA U 2019.

Dana 22. lipnja 2019. u našoj crkvi sklopili su brak Danijela Šimić i Ivo Zečević.
Mladencima čestitamo!

***********

Dana 26.srpnja 2019. u našoj crkvi sklopili su brak Ivana Ćulap i Mario Bajušić.
Mladencima čestitamo!

************

U subotu 10.kolovoza 2019. u našoj crkvi sklopili su brak LUKAČ MARKO I KATARINA GAGULIĆ.
Mladencima čestitamo!