Sveti Agaton, Papa (+ 681) - a

Sveti Agaton, Papa (+ 681) - a

O životu pape Agatona, kojega se crkva u svom kalendaru prisjeća na današnji dan, znamo jako malo. Kao papa na čelu crkve stajao je od godine 678. do 681. Papa Agaton, podrijetlom Sicilijanac, održao je u Rimu o Uskrsu 680. god. crkveni sabor s kojega je poslao poslanicu caru Konstantinu IV. u Carigrad. Uz papu poslanicu je potpisalo svih 125 prisutnih biskupa, među kojima i biskup iz Istre. Za hrvatski je narod ovaj podatak veoma bitan i iz ovoga se pisma vidi da su godine 680. među nekim slavenskim narodima djelovali biskupi, što znači da je taj narod čak i prije ove godine primio kršćanstvo. Taj narod može biti samo hrvatski jer su ostali slavenski narodi pokrštavani tek pod konac VIII. st. i početkom IX. st. a prema Agatonovoj poslanici već 680. god. među Hrvatima djeluje više biskupa i Hrvati su već u ovom razdoblju bili kršćani. Ovaj sveti papa, o kojem imamo jako malo biografskih podataka, jako je važan za povijesno utvrđivanje činjenica o ranom širenju kršćanstva na prostorima koje su tada naseljavali Hrvati.