Sveti Malahija, prorok

Sveti Malahija, prorok

Malahijaje jedna od knjigaBiblije, dioStaroga zavjeta. Pripada u proročke knjige i to u skupinu12 malih proroka(12 kraćih proročkih knjiga u Starome zavjetu). Biblijska kratica knjige je Mal.

Ova proročka knjiga je posljednja napisana knjigaStaroga zavjeta. Napisao ju jeprorokMalahija u drugoj polovici 5. st. pr. Kr. Nakon toga, uslijedilo je oko 400 godina "šutnje" do sv.Ivana KrstiteljaiIsusovanaučavanja. Malahijino ime znači "moj (Božji) glasnik". Nisu poznati detalji iz njegovaživota.

Malahija piše u vremenu, kada jejeruzalemskihram već ponovno sagrađen i obnovljen.Judejskinarod više se ne klanja lažnim bogovima kao prijebabilonskogizgnanstva, ali je nevjeran i ravnodušan premaBogu.Narodje uputioosampitanja Bogu, a On im je odgovorio preko proroka Malahije. Odgovori počinju riječima: "vi pitate". Bog im poručuje, da ih i dalje voli. Kritizirasvećenikezbog ravnodušnosti i nemara. Oni su žrtvovali Boguslijepu, hromu i bolesnu stoku (Mal 1,8), a zdravu čuvali za sebe. Narod je dobio opomenu, zbog razvoda i mješovitihbrakovas nevjernicima, koji su častili lažne bogove. Nisu ni postojani u dobru: "Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinoviJakovljevi, mijenjate bez prestanka! Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih (Mal 3,6-7)."  Narod je pomislio, da se ne isplati biti dobar, kada se zli izvuku i napreduju. Bog ih poziva na obraćenje, hvali pravedne, obećava nagradu onima koji se poprave, a sud i kaznu pokvarenima: "I tada ćete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi. Jer evo dan dolazi poput peći užaren;oholi i zlikovci bit će kao strnjika (Mal 3,18-19). Na kraju se naviješćuje Dan Jahvin i spominju seMojsijeiIlija.

Ova proročka knjiga citira se uNovom zavjetuoko 20 puta.