STATISTIČKI MATIČNI PODACI ŽUPE 2001-2011

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ

PASTORAL OBITELJI

STATISTIČKI PODACI KRŠTENIH, UMRLIH I VJENČANIH U ŽUPI SV. PETRA I PAVLA

(KOLEGIJ: Istraživanje i statistika )

Predavač: Dr.sc. Gordana Dukić

Student: Tomislav Galić

U Đakovu, siječanj 2014.                  

UVOD

Početkom 2010. god., nakon završetka studija teologije u Sarajevu, kao vjeroučitelj započinjem svoje pastoralno djelovanje u osnovnoj školi u gradu Odžaku, koji je smješten na sjeveru BiH u srcu Bosanske Posavine. Kako sam se rodio i živio u Srednjoj Bosni, Bosansku Posavinu sam doživljavao kao sinonim za hvatski katolički puk. Nakon dolaska, jednogodišnjeg rada i uz razgovor s mnogim župljanima i župnicima, došao sam do jednostavnog zaključka: U svim župama koje pripadaju Odžačkom dekanatu, polako se smanjuje broj župljana.

Ova tvrdnja daje mi povoda da se kroz ovaj seminarski rad zanimam za ovu temu. Tako ću uzeti podatke iz Matice krštenih, vjenčanih i umrlih u župi sv. Petra i Pavla u Novom Selu, i saznati da li je takva tvrdnja istinita.

Kroz ovaj seminarski rad anlizirat ću, tabelarno i grafički prikazati i interpretirati broj krštenih, vjenčanih i umrlih u razdoblju od 2001. do 2011. te potom iznijeti osobni zaključak. Podatke ću analizirati metodama za vremensku analizu služeći se Microsoft Office Excelom.

  1. KRŠTENE OSOBE U ŽUPI SV. PETRA I PAVLA U NOVOM SELU (2001. – 2011.)

    1.a. Broj krštenih osoba u razdoblju od 2001 – 2011.

                                            Tablica A

SPOL

Godina

Broj krštenih

Muški

Ženski

2001

20

11

9

2002

22

10

12

2003

17

10

7

2004

11

6

5

2005

12

7

5

2006

15

8

7

2007

21

10

11

2008

7

3

4

2009

14

8

6

2010

13

6

7

2011

5

1

4

Ukupno

157

80

77

%

100%

50,95 %

49.05 %

                                       Prema izvorima iz Matice krštenih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

 

U tablici A vidimo da u župi od 2001. do 2011. godine ima ukupno 157 krštenih osoba od toga 80 (50,95 %) muških i 77 (49,05 %) ženskih osoba. Također, broj muških krštenih osoba za razliku od ženskih krštenih osoba je veći za 3 osobe u navedenom razdoblju.

Također, broj krštenih osoba može se u zadanom razdoblju prikazati pomoću grafikona: 

  Grafički prikaz krštenih osoba prema izvorima iz Matice krštenih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

 

 

1.b. Indeks stalne baze (bazna godina 2005) i verižni indeks krštenih osoba

                                    Tablica B

Godina

Broj krštenih Yt

It( 2002=100)

Vt

2001

20

90,90

nema

2002

22

100

110

2003

17

77,27

77,27

2004

11

50

64,70

2005

12

54,54

109,09

2006

15

68,18

125

2007

21

95,46

140

2008

7

31,81

33,33

2009

14

63,63

200

2010

13

59,09

92,85

2011

5

22,72

38,46

Ukupno

157

                                 Prema izvorima iz Matice krštenih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

           

U tablici B vidimo da je najveći broj krštenih u razodoblju od. 2001 do 2011. bio u 2002. godini, a u 2011. godini je najmanji broj krštenih ili 77,28 % manje u odnosu na 2002. godinu.

Također, u 2009. godini broj krštenih je porastao za 100 % u odnosu na 2008. godinu, a u 2011. god. broj krštenih se smanjio za 61,54%u odnosu na 2010. godinu.

U promatranom razdoblju od 2001. do 2011. ukupan broj krštenih osoba u župi sv. Petra i Pavla se prosječno godišnje smanjivao za 12,94 %.

Uz pretpostavku da ostali uvjeti ostanu nepromjenjivi te da se zadrži prosječna stopa promjene od -12,95 %, broj krštenih osoba dvostruko će se smanjiti za 5 godina[1].

  1. UMRLE OSOBE U ŽUPI SV. PETRA I PAVLA U NOVOM SELU (2001. – 2011.)

    2.a. Broj umrlih osoba u razdoblju od 2001 – 2011.

                                   Tablica C

Godina

Broj umrlih

Muški

Ženski

2001

11

8

3

2002

26

14

12

2003

20

12

8

2004

12

7

5

2005

19

10

9

2006

21

10

11

2007

22

8

14

2008

14

6

8

2009

23

8

15

2010

14

7

7

2011

23

11

12

Ukupno

205

101

104

%

100 %

49,26 %

50,74 %

                                     Prema izvorima iz Matice umrlih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

 

U tablici C vidimo da u župi od 2001. do 2011. godine ima ukupno 205 umrlih osoba od toga 101 (49,26 %) muških i 104 (50,74 %) ženskih osoba. Također, broj muških umrlih osoba za razliku od ženskih umrlih osoba je manji je za 3 osobe u navedenom razdoblju.

Ove podatke o broju umrlih osoba u župi sv. Petra i Pavla možemo prikazati pomoću grafikona:

  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ženski 3 12 8 5 9 11 14 8 15 7 12
Muški 8 14 12 7 10 10 8 6 8 7 11

 Grafički prikaz umrlih osoba prema izvorima iz Matice umrlih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

 

2.b. Indeks stalne baze (bazna godina 2005) i verižni indeks umrlih osoba

                  

                      Tablica D

Godina

Broj umrlih Yt

It( 2006=100)

Vt

2001

11

52,38

nema

2002

26

123,81

236,36

2003

20

95,28

76,92

2004

12

57,14

60

2005

19

90,48

158,33

2006

21

100

110,52

2007

22

104,76

104,76

2008

14

66,67

63,63

2009

23

109,52

164,28

2010

14

66,67

60,86

2011

23

109,52

164,28

Ukupno

205

                                  Prema izvorima iz Matice umrlih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

U tablici D vidimo da je najveći broj umrlih osoba u razodoblju od. 2001 do 2011. bio u 2002. godini[2] (23,81 % više u odnosu na 2006. god.), a u 2001. godini je najmanji broj umrlih ili 47,62 % manje u odnosu na 2006. godinu.

Također, u 2002. godini broj umrlih je porastao za 136,36 % u odnosu na 2001. godinu, a u 2004. god broj umrlih se smanjio za 40 % u odnosu na 2003. godinu.

U promatranom razdoblju od 2001. do 2011. ukupan broj umrlih osoba u župi sv. Petra i Pavla se prosječno godišnje povećavao za 7,65 %.

Uz pretpostavku da ostali uvjeti ostanu nepromjenjivi te da se zadrži prosječna stopa promjene od 7,65 %, broj umrlih osoba dvostruko će se povećati za 9,4 godina.

  1. VJENČANI U ŽUPI SV. PETRA I PAVLA U NOVOM SELU (2001. – 2010[3].)

1.a. Broj vjenčanih u razdoblju od 2001 – 2011.

                                                        

                                                                          Tablica E

Godina

Broj vjenčanih

2001

11

2002

6

2003

13

2004

4

2005

7

2006

8

2007

8

2008

2

2009

6

2010

7

Ukupno

72

                                     Prema izvorima iz Matice vjenčanih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

U tablici E vidimo da u župi od 2001. do 2010. godine ima ukupno 72 sklopljena braka. Najveći broj vjenčanih je u 2003. god., a najmanji u 2008. godini.

Broj vjenčanih prikazat ćemo pomoću grafikona:

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vjenčani

11

6

13

4

7

8

8

2

6

7

Prema izvorima iz Matice vjenčanih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

 

2.b. Indeks stalne baze (bazna godina 2005) i verižni indeks vjenčanih

                                                          Tablica F

Godina

Broj vjenčanih

It( 2005=100)

Vt

2001

11

157,14

nema

2002

6

85,71

54,54

2003

13

185,71

216,66

2004

4

57,14

30,76

2005

7

100

175

2006

8

114,29

114,28

2007

8

114,29

100

2008

2

28,57

25

2009

6

85,71

300

2010

7

100

116,66

Ukupno

72

                                 Prema izvorima iz Matice vjenčanih u župi sv. Petra i Pavla (Novo Selo)

 

U tablici F vidimo da je najveći broj vjenčanih u razodoblju od. 2001 do 2011. bio u 2003. godini (85,71 % više u odnosu na 2005. god.), a u 2008. godini je najmanji broj vjenčanih ili 71,43 % manje u odnosu na 2005. godinu.

Također, u 2003. godini broj vjenčanih je porastao za 116,66 % u odnosu na 2002. godinu, a u 2008. god broj vjenčanih se smanjio za 75 % u odnosu na 2007. godinu.

U promatranom razdoblju od 2001. do 2011. ukupan broj vjenčanih u župi sv. Petra i Pavla se prosječno godišnje smanjiva za 4,9 %.

Uz pretpostavku da ostali uvjeti ostanu nepromjenjivi te da se zadrži prosječna stopa promjene od 4,9 %, broj vjenčanih dvostruko će se smanjiti za 13,7 godina.

 

ZAKLJUČAK

           U konstataciji iz uvodnog dijela stoji: U svim župama, koje pripadaju Odžačkom dekanatu, polako se smanjuje broj župljana. Kada smo analizirali zadane podatke prema Matici krštenih, umrlih i vjenčanih, možemo zaključiti da se itekako smanjuje broj župljna u župi sv. Petra i Pavla u Novom Selu. Statističke činjenice govore da se u zadanom razdoblju 2001. – 2010/11. broj krštenih i vjenčanih polagano smanjuje, dok s druge strane, broj se umrlih plagano povećava. Dakle, ovom statističkom analizom potkrijepljena je navededena tvrdnja.

Mislim da je župa sv. Petra i Pavla čak najbolji uzorak za statističku analizu od svih drugih župa u Odžačkom (Doborskom) dekanatu, jer je jedna od najvećih župa.

Pokušati pronaći uzrok smanjenja broja župljana, tvrdim da je lagan zadatak. Naravno, postoji više faktora, ali izdvojit ću samo dva. Na području Bosanske Posavine vladaju neodgovorne političke stranke, koje ni na koji način ne pokazuju interesa za očuvanje katoličkog puka na ovim prostorima. Idući smjerom vlastitih interesa, kako političkih glavara, tako i svih župljana na Doborskom dekanatu, povećava se postotak smanjenja cjelokupnog katoličkog življa.

Nadalje, nemogućnost zaposlenja je itekako povezana s političkim stanjem, a nezaposlenost je primarni stimulans za odlazak mladih ljudi, ne samo ovog kraja nego i cijele BiH.

 

IZVORI[1]Prognoziranje uz pomoć geometrijske sredine u ovom slučaju nije smislen, jer u stvarnim podacima stoji da u prvoj promatranoj godini ima 20 krštenih, a u zadnjoj promatranoj godini ima 5 krštenih osoba. Dakle, tu se broj smanjio na jednu četvrtinu, a mi smo dobili rezultat da će se broj krštenih osoba, uz navedene podatke i uvjete, dvostruko smanjiti za 5 godina.

[2] Najveći broj krštenih osoba u istom razdoblju (2001. – 2011.) u župi sv. Petra i Pavla je također u 2002. godini.

[3]Nažalost nemam podatak o ukupnom broju vjenčanih u 2011. godini.