Sakramentalna skrb stariji i bolesni u obitelji za uskrs 2023.

SAKRAMENTALNA SKRB STARIJIH I BOLESNIH ZA uskrs 2023. kod kuća

 

PRAULJA

ispov.

prič.

pom.

   

CVEK

ispov.

prič.

pom.

 
                           

1

Kovačević Jela

*

*

*

 

šumar

1

Ivanković Dragica

*

*

   

stip. Mat.

2

Kovačević Lucija

*

*

*

 

Nikolina ž.

2

Ivančić Ivka

*

*

*

 

p. p. blaž.

3

Brnić Marija

*

*

   

Ivo

3

Ćulap Ivka

*

*

   

kru. ž.

4

           

4

Ćulap Anđa

*

*

     

5

Brnić Grgo

*

*

     

5

Lukač Milka

*

*

     

6

Danka Brajinović

*

*

*

   

6

Protrkić Marija

*

*

*

   

7

Čančar Mara

*

*

*

 

Jozina ž.

7

           

8

Marić Nina

*

*

*

 

raskrsnica

8

           

9

Marić Mara

*

*

   

agatići

9

           

10

 

*

*

*

   

10

           

11

Martinović Juro

*

*

   

cigla

11

           

12

 

*

*

*

   

12

           

13

Manda Barukčić

*

*

*

   

13