SAKRAMENTALNA SKRB STARIJIH I BOLESNIH ZA Uskrs 2023. DOM SENIOR

SAKRAMENTALNA SKRB STARIJIH I BOLESNIH ZA  Uskrs  2023.  DOM SENIOR
    Uskrs ispov. prič. pom. smrt     ispov. prič. pom. smrt
1 Marić Božo   * * *   11 Brezonjić Jaka * * *  
2 Lukić Živko    * * *   12 Martinović Ana * * *  
3 Protrkić Ruža    * * *   13 Pejaković Marijan * * *  
4 Miličević Mara    * * *   14 Vilić Pejo  * * *  
5 Stanić Bernarda    * * *   15 Mihalj Ivka * * *  
6 Stanić Mara    * * *   16 Čančar Marijana * * *  
7 Brušnjak Anica   * * *   17 Čančar Marija * * *  
8 Kaurinović Marija   * * *   18 Kaurinović Janja * * *  
9 Petrić Anđa    * * *   19 Stažić Jaka * * *  
10 Jakov Šiljić   * * *   20 Andrijanić Manda * * *  
              21 Samardžić Pero * * *  
              22 Brajnović Ivka  * * *  
              23 Anđelić Pejo * * *