Sakramentalna skrb u Domu Senior 2021

                         
SAKRAMENTALNA SKRB STARIJIH I BOLESNIH ZA  USKRS   i  Božić  2021  DOM SENIOR
    Uskrs ispov. prič. pom. smrt Božić  ispov. prič. pom. smrt  
1 Andrijanić Mara     * *     * * *    
2 Andrijanić Luka     * *     * * *    
3 Martinović Ana      * *     * * *    
4 Bikić Marija      * *     * * *    
5 Lukić Živko      * *     * * *    
6 Vilić Pejo     * *     * * *    
7 Dujak Marko      * *     * * *    
8 Čančar Marija      * *     * * *    
9 Stanić Bernardica      * *     * * *    
10 Stanić Mara      * *     * * *    
11 Pejaković Marijan      * *     * * *    
12 Brezonjić Jaka     * *     * * *    
13 Šiljić Jakov     * *     * * *    
14 Mihalj Ivka      * *     * * *    
15 Čančar Marija      * *     * * *    
16 Miličević Mara      * *     * * *    
17 Janjiš Ana     * *     * * *    
18 Ćulap Mijo      * *     * * *    
19 Petrić Anđa      * *     * * *    
20 Agatić Ivo      * *     * * *    
21 Lušo Mara      * *     * * *    
22 Kata Čorapović      * *     * * *    
23                        
24                        
25                        
26