PREMINULI ŽUPLJANI U 2014.

 Dana 23. siječnja 2014. umrla je naša župljanka BABIĆ MARIJA r. Šimić (1918), supruga pokojnoga Alojzija. Sprovod je  održan 25. siječnja u 14 sati iz CRKVE na groblje Ivana Pavla II.
Počivala u miru Božjem!
***************

Dana 15. veljače 2014. umro je naš župljanin  MIJO DAIDŽIĆ ( 1938). Sprovod je održan 16. veljače 2014. u 14. sati iz kapele sv. Ante.
Počivao u miru Božjem!

*********************

Dana 14. ožujka 2014. umro je IVO PROTRKIĆ. Sprovod je održan 16. ožujka 2014. u 16:00 sati iz groblja Ivana Pavla II.
Počivao u miru Božjem.

********************

Dana 28.ožujka 2014.g. umrla je naša Župljanka MARTA PUŠELJIĆ. Sprovod  je  održan 29.ožujka 2014. g. u 15:00 sati iz groblja Ivana Pavla II.
Počivala u miru Božjem!

**************

Dana 15.travnja 2014. umrla je naša župljanka MARA JURKIĆ pokojnog Jure. Sprovod je održan 16.travnja u 16:00 sati iz CRKVE.
Počivala u miru Božjem!

***********

Dana 1. svibnja 2014. umrla je naša župljanka Antonija Agatić. Sprovod je  obavljen 3. svibnja u 15:00 sati iz župne crkve.
Počivala u miru Božjem!

*******

Dana 2. lipnja 2014. umrla je naša župljanka KOVILJKA LUCIĆ ž. pokojnog Ilije. Sprovod je obavljen na groblju Sv. Ante 3.lipnja 2014. u 15:00 sati.
Počivala u miru Božjem!

*********

Dana 24.lipnja 2014. umro je naš župljanin MARKO PROTRKIĆ. Sprovod je obavljen na groblju Ivana Pavla II. 25. lipnja 2014. u 16:00 sati.
Počivao u miru Požjem!

**********

Dana 22. srpnja 2014. umrla je naša župljanka RUŽA IVANČIĆ. Sprovod je obavljen 23. srpnja u 16:00 sati iz župne crkve.
Počivala u miru Božjem!

*************

Dana 26. kolovoza 2014.  umrla je naša župljanka MARIJA JURKIĆ. Sprovod je obavljen  27. kolovoza 2014. u 16:00 sati.

Počivala u miru Božjem!

***********

Dana 25. rujna 2014. umro je naš župljanin JURO BREZONJIĆ. Sprovod je obavljen 27. rujna 2014. u 16:00 sati na groblju Ivna P. II.

Počivao u miru Božjem!

**************

Dana 26. listopada 2014. umrla je naša župljanka ANA ILIČEVIĆ.  Sprovod je obavljen  27.listopada u  13:00 sati na groblju sv. Ante.

Počivala u miru Božjem!

**********

Dana 31. listopada 2014. umro je naš župljanin ILIJA MARIĆ. Sprovod je obavljen  2. studenog 2014. u 14:00  sati iz CRKVE.

Počivao u miru Božjem!

*********

Dana 21. studenoga 2014.  umrla je naša župljanka MARA BRZOVIĆ r. Lucić (r.1942). Sprovd je obavljen  22. studenoga u 15:00 sati iz župne crkve. 

Počivala u miru Božjem!