PAPA: MOLIMO ZA OBRAĆENJE JUDA DANAŠNJICE

Vatikan, 9. travanj 2020.

PAPA: MOLIMO ZA OBRAĆENJE JUDA DANAŠNJICE

U propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte papa Franjo potaknuo na molitvu za one koji žele služiti Bogu i novcu, koji trguju ljudima i prodaju bližnjega

Molimo danas za ljude koji u ovo vrijeme pandemije koronavirusa trguju s potrebitima; iskorištavaju potrebe drugih i prodaju ih. Molimo za mafijaše, lihvare i mnoge druge. Neka Gospodin takne njihovo srce i neka ih obrati – rekao je papa Franjo, 8. travnja 2020. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte.

Komentirajući evanđelje liturgije dana koje govori o Judinoj izdaji, Papa je rekao da i danas postoje Jude, to jest ljudi koji izdaju, pa i najmilije, prodajući ih za svoju korist. I danas postoje oni koji žele služiti Bogu i novcu, koji na prikriven način iskorištavaju, naizgled besprijekorni, no trguju ljudima i prodaju bližnjega. Juda je ostavio učenike, bio je navezan na novac. Tko previše voli novac, izdaje. No njega je izdao đavao koji loše plaća i ostavlja čovjeka u razočaranju. Juda je završio objesivši se.

Kada mislimo na prodaju ljudi, na pamet nam pada trgovina afričkim robovima koje su odvodili u Ameriku, potom prodaja jezidskih djevojaka u Islamskoj državi – rekao je Sveti Otac i istaknuo – I danas se ljudi prodaju. Postoje Jude koji prodaju braću i sestre, iskorištavajući ih u poslu, ne plaćajući pravedno i ne priznajući svoje obaveze. Dapače, često prodaju najdragocjenije stvari. Da bi čovjek udobnije živio, svoje roditelje stavlja na sigurno u starački dom i ne ide ih posjećivati. Postoji uzrečica koja kaže: „Taj je sposoban prodati i vlastitu majku“. Zaista, prodaju je, potom su mirni, daleko od njih, prepuštaju drugima da se brinu o njima.

Trgovina je ljudima danas, kao i u prva vremena – rekao je papa Franjo i citirao – „Ne može se služiti dva gospodara, to jest Bogu i novcu“. Svatko od nas mora izabrati; služiti Bogu i bit će slobodan u molitvi i služenju ili služiti novcu kojem će biti rob. Međutim, mnogi ljudi žele služiti Bogu i novcu. To su ljudi koji na prikriven način iskorištavaju, izgledaju besprijekorno, no ispod stola trguju, pa i s ljudima, nije im važno. Iskorištavanje ljudi jest prodaja bližnjega.

Juda je otišao, no ostavio je učenike koji nisu njegovi, nego su đavlovi učenici – rekao je Papa i primijetio – Ne znamo kakav je bio Juda, možda normalan, možda tjeskoban; Gospodin ga je pozvao da bude učenik. Nikada to nije uspio biti. Nije imao ni usta ni srce učenika. Slabo je učio, no Isus ga je ljubio. Volio je novac. Kada je Marija pomazala Isusove noge sa skupocjenom pomasti, prigovorio je ne zato što je ljubio siromašne, nego jer je bio lopov. Ljubav ga je prema novcu odvela izvan pravila da krade, a od krađe do izdaje mali je korak.

Tko previše ljubi novac, uvijek izdaje kako bi imao više – rekao je Sveti Otac i potvrdio – To je pravilo i činjenica. Možda je Juda bio dobar mladić s dobrim nakanama, no završio je kao izdajica koji je otišao na tržište prodati; otišao je svećeničkim glavarima prodati Isusa. Po mojem mišljenju, bio je izvan sebe. Isus mu nikad nije rekao „izdajico“, nego je govorio da će biti izdan. Nikada mu nije rekao: „Odlazi izdajico“. Dapače, rekao mu je: „Prijatelju“ i poljubio ga. Đavao koji je ušao u Judu, naveo ga je na izdaju. No đavao nije pouzdan platiša. Sve obećava i pokazuje, te na kraju čovjeka ostavlja sama u takvom očaju koji ga tjera da si oduzme život.

Judino je srce bilo nemirno, mučeno pohlepom i uznemireno Isusovom ljubavlju koja ga nije uspjela osvojiti; u toj se magli vratio svećeničkim glavarima, tražeći oprost i spasenje, a oni su mu odgovorili: „Što mi imamo s tim? To je tvoja stvar!“ Đavao tako govori i ostavlja u očaju. Mislimo na mnoge „velike“ Jude ovoga svijeta koji iskorištavaju ljude i na „male“ Jude koje svatko od nas u sebi nosi kada mora birati između odanosti i koristi. Svakoga od nas može privući ljubav prema novcu, imanju i blagostanju. No svatko se od nas mora pitati: „Mali Judo koji si u meni, gdje si?“ – zaključio je papa Franjo.