Papa: Vjerovati u Isusa kako bi mogli činiti djela Božja

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 5. kolovoza

Papa Franjo se, 5. kolovoza 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu prije molitve Anđeoskog pozdravljenja obratio okupljenom mnoštvu hodočasnika osvrćući se na evanđeoski odlomak liturgije dana.

Posljednjih nedjelja liturgija nam je pokazala sliku punu nježnosti Isusa koji je izlazio u susret mnoštvu ljudi i njihovim potrebama – rekao je Papa u svom nagovoru i primijetio – U današnjem evanđeoskom odlomku, prilike su se promijenile. Mnoštvo koje je Isus nahranio, ponovo traži Isusa i ide mu u susret. Ali, Isusu nije dovoljno da ga ljudi traže, želi da ga ljudi poznaju; želi da potraga za Njim i susret s Njim nadiđu neposredno zadovoljavanje materijalnih potreba.

Isus je došao da bi nam donio nešto više, da bi otvorio naš život vidiku širem od svakodnevnih briga za hranu, odjeću, posao i tako dalje – rekao je Sveti Otac i nastavio – Stoga, okrenuvši se mnoštvu, uzviknuo je: "Tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se". Tako potiče ljude da naprave korak naprijed, da se pitaju o značenju čuda, a ne samo da bi izvukli neposrednu korist. Naime, umnažanje je kruha i ribe znak velikog dara koji je Otac dao čovječanstvu, a to je sam Isus!

On, pravi "kruh života", želi nasititi ne samo tijela nego i duše, dajući duhovnu hranu koja može zadovoljiti najveću glad – naglasio je papa Franjo i objasnio – Zato poziva mnoštvo da se ne brine za hranu koja ne traje, nego za onu koja ostaje za vječni život. Riječ je o hrani koju nam Isus daje svaki dan: svoju riječ, svoje tijelo i svoju krv. Mnoštvo je čulo Gospodinov poziv, ali nije razumjelo značenje, kao što se često događa i nama, zato su ga upitali: „Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?”

Isusovi su slušatelji mislili da traži od njih da poštuju zapovijedi kako bi zadobili druga čuda, poput umnažanja kruhova – kazao je Papa i istaknuo – To je često iskušenje; svesti vjeru samo na primjenu zakona, preslikavajući na naš odnos s Bogom, sliku odnosa između slugu i njihovog gospodara: sluge moraju izvršavati zadatke koje im je gospodar zadao da bi zadobili njegovu dobrohotnost. Zato mnoštvo želi saznati od Isusa, koja djela trebaju učiniti da omile Bogu.

Na to je Isus dao neočekivan odgovor: „Djelo je Božje da vjerujete u Onoga kojega je On poslao” – naglasio je Sveti Otac i dodao – Te su riječi danas upućene i nama. Božje se djelo ne sastoji toliko u "činjenju" stvari, nego u "vjerovanju" u Onoga koga je On poslao. To znači da nam vjera u Isusa omogućava činiti djela Božja. Ako se upustimo u taj odnos ljubavi i povjerenja s Isusom, bit ćemo sposobni činiti dobra djela koja odišu evanđeljem, za dobro i na korist braći.

Isus nas poziva da ne zaboravimo da je potrebno brinuti se o kruhu, ali još je važnije njegovati odnos s Bogom, ojačati svoju vjeru u Njega koji je „kruh života”, i koji je došao nasititi našu glad za istinom, pravdom i ljubavlju. Neka nas Blažena Djevica Marija, danas, kada se prisjećamo posvete bazilike Svete Marije Velike u Rimu, podupire na našem putu vjere i neka nam pomogne radosno se prepustiti Božjem planu koji ima s našim životom – zaključio je svoj nagovor papa Franjo.