Srce Marijino

Iz 61,9-11: Ovaj kratki odlomak iz Knjige proroka Izaije možemo doživjeti kao nagovještaj i uvod u današnje Evanđelje. Ukratko: ovaj tekst povezan je s pjesmama o Sluzi Jahvinom i ukazuje da je Bog gospodar prošlosti ali i sada gospodari s događajima. Dogodit će se Novi Sion i Jahvina će intervencija biti. Božji narod ima posebnu milost među svim narodima jer nosi blagoslov i obećanje. On je zaista zaogrnut plaštem pravednosti ispod kojeg izniče, ne samo poruka, nego slava i pravda i spas sve do nakraj zemlje. Zato ovaj tekst Izaije ukazuje na ispunjenje obećanog, a to je Sin Božji.

********
Lk 2, 41-52:
Ovaj odlomak o dvanaestogodišnjem Isusu povezuje izvještaje o Isusovu djetinjstvu s onima o njegovom javnom djelovanju. Mladi se Isus doduše potpuno shvaća kao „Sin Božji“, ali on ipak raste i dozrijeva najprije u svojem poslanju koje mu je Bog namijenio, kao Učitelj, Prorok i Mesija Izraela i kao spasitelj svijeta. Podlaže se ponizno nerazumijevanju vlastitih roditelja, premda je u mudrosti Božjoj sve nadmašio. Hodeći kući s hodočašća u Jeruzalem, nakon tri dana hoda otkrivaju da Isus nije u koloni, nego ga nalaze u povratku u Hramu među zakonoznancima kako sluša i postavlja pitanja. Izvještaj predstavlja Isusa kao ravnopravnog sudionika u raspravama sa stručnjacima. Svjesno je time izazvao iznenađenje. Izvještaj Luke ne ulazi u detalje nego mu je cilj naglasiti božansku mudrost i dar razumijevanja.
Roditelji, Josip i Marija, puno ne razumiju te upućuju prijekor, na kojega Isus hladno upućuje na svoj bitak kao Sina nebeskog Oca. On pripada kao Sin Bogu i njemu mora biti poslušan a ne tjelesnim roditeljima, stoga mu je boraviti u kući Očevoj u Hramu. Izvještaj govori da oni ne razumješe riječi koju im reče, što je i razumljivo. Ipak, Isus kreće s roditeljima te time pokazuje uzor slušatelja. Daljnji tekstovi Evanđelja pokazuju sve jasniju i sve dublju objavu Isusa iz Nazareta kao Sina Božjega.