Bračna veza nije puki privatni ugovor i ne može se raskinuti voljom onih koji su ga sklopili (7.tj.k.g.pet.)

Bračna veza nije puki privatni ugovor i ne može se raskinuti voljom onih koji su ga sklopili (7.tj.k.g.pet.)

*************

Jak 5, 9-12: U petom i završnom poglavlju apostol Jakov želi podsjeti na strpljivost i molitvu, koja ima svoje duboko korijenje u povijesti Božjeg naroda. Tako je Job i nagrada koju je dobio, uzor strpljivog ponašanja u patnji. Ilija je primjer moćne molitve. Naime, blaženstvo stječu samo oni koji ustrajavajuKršćanski život stoga, mora biti usmjeren na Boga, jer 'milostiv je Gospodin i milosrdan'. Zato blagoslov i uspjeh neće izostati kod ustrajnog molitelja. A kršćanski 'zavjet' mora imati snagu prisege. Ako molitva i ne isprosi ono što se traži, ipak uvijek postiže uspjeh. To se jasno vidi iz primjera koje Biblija donosi kao snažne svoje likove. Budući je kršćanstvo tek u nastajanju, apostol Jakov vidi potrebu snažne ustrajnosti u razvijanju međusobne ljubavi, i ljubavi prema Bogu. Na takvom putu kršćani uvijek postaju i ostaju bolji. Gospodin nas poziva stvoriti dobro ozračje i obraćenje neće izostati.
**************

Mk 10, 1-12: Ranije smo govorili kako je Isus došao prvenstveno onima koji su obespravljeni i jednostavni ljudi. I dok se takvo mnoštvo sabire, među njih se uvijek uguraju i oni iz farizejske sljedbe. Zbog okorjelosti njihova srca, postavljaju pitanje o Mojsijevoj povlastici po kojoj je po židovskom pravu muž mogao otpustiti ženu, a žena ne, za isti grijeh preljuba. U rimskom pravu to tako nije.Činjenica je da Bog na početku stvara 'muško i žensko', iz čega slijedi da su razlike u spolovima usmjere na ženidbu. A Bog je stvorio samo jedan par 'Muško i Žensko'. Tako Isus vraća Istinu o obitelji u sam 'iskon' pradavni izvor. Stoga, 'što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja'. To što je Mojsije dopustio razvod , je okorjelost vašeg srca. Na radost, u takvom ozračju poniženja za ženu, koja je više ličila na ropkinju bez ikakvih prava, Isus uvodi ravnopravnost muža i žene. U zaživljavanju Božjeg kraljevstva, Isus, pozivajući se na Stvoriteljevu nakanu od početka, čini veliki društveni napredak u zaštiti njene osnovne stanice, a to je obitelj. Bračna veza nije puki privatni ugovor i ne može se raskinuti voljom onih koji su ga sklopili. Nema tog ljudskog razloga koji bi se mogao suprotstaviti božanskom zakonu. Kršćanstvo mora imati uzgojene kreposti koje služe očuvanju obitelji koja je božanskog porijekla. Ustrajnost je ovdje postulat, radi dobra djece, radi dobra i samih supružnika, a i samog društva.