Rađa se potpuno novi svijet? (usk. osmina pon.)

Rađa se potpuno novi svijet?   (usk. osmina pon.)

*********

Dj 2, 14. 22-32: Radosna vijest, koju su navijestili apostoli u snazi Duha Svetoga što su netom primili, morala je pobuditi čuđenje okupljenog naroda te izazvati pitanje: „Što bi to moglo biti? Što to znači“.
Odgovor je dao Petarte prvi puta navijestio Kristovo uskrsnuće. Kao da je Bog odabrao taj trenutak. Mnoštvu naroda, Petar je održao svečani i dobro sročen govor. Petrov uvodni dio govora izriče riječi proroka Joela: „Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri... Tko god zazove 'Ime Gospodnje', bit će spašen“, što daje odgovor na pitanje slušatelja: 'što je sad ovo'?. Petrov se govor čuje na različitim jezicima. Da, obistinilo se Joelovo proroštvo. U posljednje će dane Božji Duh sići na njegove vjerne.
U nastavku svoga govora Petar ističe srž svoje poruke. Onaj Gospodin o kojemu govori prorok Joel jest Isus iz Nazareta, čovjek koga je potvrdio Bog i dao mu moć da čini velika čudesa među vama. No, vi ste ga ubili. Ali, Bog je Isusa uskrisio od mrtvih jer nije bilo moguće da ga smrt zadrži u svojoj vlasti.
Značajna je tvrdnja koju Petar iznosi iz Pslama 15: „Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda“. Osoba o kojoj govori Psalam oteta je od smrti. I to nije David koji piše ove riječi, jer mjesto njegova groba je poznato, nego je to: Isus koga je Bog uskrisio. To mogu posvjedočiti svi apostoli. On se sada nalazi s desna Bogu, primio je Duha Svetoga i tog istog Duha poslao je nama, kao što sami možete vidjeti i čuti.
Petar će svoj govor zaključiti odlučnom tvrdnjom: Bog je uskrisio Isusa i učinio ga Mesijom i Gospodinom, onoga Isusa kojega su Petrovi slušatelji raspeli i predali u smrt.
Petrov govor unio je „sveti nemir“ u mnoštvo naroda koje pita: Što nam je činiti? Jasan je Petar: Obratite se i krstite u ime Isusa Krista tada ćete primit Duha Svetoga. Krstilo se o tri tisuće ljudi.

******

Mt 28, 8-15: Muka, smrt, i Uskrsnuće Isusovo, kojega opisuje Matej, je ustvari ispunjenje velikog plana spasenja svijeta koji je nastavljen velikom Božjom odlučnošću. Sve je zahvaćeno Božjim planom.
Lijepo će to iskazati sv. Pavao u Poslanici Efežanima: „Obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji (1, 9-10). Rađa se potpuno novi svijet.