Kriteriji za shvaćanje i prihvaćanje bližnjega (pon.1.tj.kor.)

Kriteriji za shvaćanje i prihvaćanje bližnjega (pon.1.tj.kor.)

*********

Lev 19, 1-2.11-18: Knjiga Levitskog zakonika pripada grupaciji knjiga „Petoknjižja“ i proistekla je iz Sinajskog saveza, kojim Jahve objavljuje svoje Ime i svoj plan u vezi s Izraelom. S jedne strane vidljiva su Božja djela izbavljenja, a s druge strane tu je narod koji vjerom u objavljenog Boga drži i čuva Savez.Tako je narod postao predraga Božja svojina mimo sve narode, a Bog ima namjeru od naroda, učiniti svet narod i kraljevskim svećeništvom. Bog je samo tražio od Izraela da ispunjava određene uvjete. Ti zakoni i institucije bili su postavljeni da bi Izrael mogao biti svet narod. Oni su izraz Božje naklonjenosti, iako će onaj koji ih ne bude obdržavao zaslužiti prokletstvo. Mojsije je podno Sinaja izgradio oltar i podigao dvanaest stupova kao simbol dvanaest plemena. Na oltaru-žrtveniku prinosile su se žrtve. Tako je Savez sadržavao bitni aspekt plana o spasenju. Bog se htio povezati s ljudima ustanovivši kultnu zajednicu koja živi po njegovu zakonu njemu služi i nosi njegova obećanja. Novi će Savez sasvim ostvariti taj božanski plan. Svećenici iz Levijeva plemena imali su zadaću po svojoj službi biti čuvari i tumači Zakona. Narod su u biti čuvali moralni, juridički i kultni propisi koji imaju religijsku vrijednost i cijela zbirka je čuvana kao Povelja saveza s Jahvom. U današnjem devetnaestom poglavlju govori se o propisima koji se tiču svakodnevnog života. Jahvina svetost je neprestani poziv da i narod bude svet. U mnogim iznesenim pravilima koji uređuju društveno ponašanje, prevladava zapovijed ljubavi prema bližnjemu. Čovjekova odgovornost za riječ je velika jer gluh i nijem ne mogu odgovoriti na njegovu riječ. Stoga se pravednost čovjekova mora svuda očitovati i mora biti usklađena s voljom Božjom. Završimo porukom iz Psalma 19: „Savršen je Zakon, Gospodnji, dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo Gospodinovo neuka uči... Riječi Tvoje, Gospodine, Duh su i život!“

********

Mt 25,31-46: Poruke iz Knjige Levitskog zakonika mogu poslužiti za uvod u današnje Evanđelje. Naime, Matej donosi mjerodavne kriterije po kojima će Sin Čovječji suditi na Posljednjem sudu.Gotovo su taksativno nabrojana djela ljubavi po kojima se izriče presuda za ono što se događalo od postanka svijeta. Treba istaknuti, da se Sin Čovječji, Krist, izričito poistovjećuje s potrebitima. Oni koji su dobro činili ulaze u Kraljevstvo Božje pripravljeno od postanka svijeta, a oni koji su tu životnu priliku propustili, primaju zasluženu kaznu. Temeljna je poruka: bližnjega se mora tako shvaćati, kao da je u svakom od nas Bog prisutan.