'Oči' i 'uši', su jako i važne antene na čovjeku, stoga više gledaj i slušaj (pet.5.tj.k.g.II.)

'Oči' i 'uši', su jako i važne antene na čovjeku, stoga više gledaj i slušaj (pet.5.tj.k.g.II.)

*********

1 Kr 11,29-32; 12,19: Nakon četrdesetogodišnje vladavine 931. pr. Kr. umire Kralj Salomon. Prijestolje ostavlja svome sinu Roboamu. Izraelsko kraljevstvo još uvijek je jedinstveno i jako bogato. Nažalost, na obzorju su se već nazirali tamni oblaci, i Božja Riječ će biti na djelu kao kazna. Deset od dvanaest plemena na sjeveru dijeli kraljevstvo i proglašava svoga kralja Jeroboama. Kraljevstvo koje je objedinio kralj David i vladao pune trideset i tri godine, nasljeđuje Salomon, koji vlada punih četrdeset godina, sada je podijeljeno. Snaga Izraelske države više se neće u ovoj razini, nikada oporaviti. Ovoj podjeli Bog se protivio, a bila je kazna zbog nevjernosti. Sve je vodilo idolopoklonstvu. Zemaljski raj, kojeg je Bog osigurao Adamu i Evi, bio je izgubljen, te ponovno djelomično vraćen u vrijeme objedinjenog kraljevstva, pa onda opet do dolaska Isusa Krista zauvijek na zemlji izgubljen. Isus će uspostaviti vječno Božje kraljevstvo, istine, kraljevstvo pravde, kraljevstvo ljubavi... sa sjedištem novoga Siona.

**********

Mk 7, 31-37: Današnji događaj susreta Isusa s gluhim i nijemim čovjekom kao, i jučerašnji susret s Kanankom, koja moli za ozdravljenje kćerke, događaju se izvan Galileje. Isus odvaja gluhonijemog čovjeka nasamo, te čini nešto što je viđeno samo jedan put u njegovim čudesima. On dodiruje uši i na specifičan način dodiruje jezik svojim zapljunutim prstom. Marko bilježi i nešto još više, dok to Isus radi on upire pogled u nebo i s dubokim uzdahom govori: „Effata“, što znači „Otvori se!“ Za divno čudo, uši su se otvorile, a jezik razriješio. Bio je to svakako neobičan susret. Promatrači koji su to vidjeli, zadivljeno su govorili: „Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!“A Isus je često završavao svoje navještaje riječima: „Tko ima uši neka čuje“. Da bi se ispunilo proročanstvo, Isus ide dalje od Izaijina proročanstva. Isus nagoviješta sveopće spasenje koje naviješta već u susretu s Grkinjom, kojoj ozdravlja kćerku. Ne može se zaobići poruka: Izgubljeni raj Isus vraća i uspostavlja sjedište novoga Siona. Isusovi gledatelji i slušatelji bili su zadivljeni preko svake mjere. On je došao kao novi Adam s nakanom otvoriti čovjeku uši da čuje i zauvijek spozna, tko je Gospodin.