Ni od drugi put apostolima nije jasno, zašto križ (XXV.tj.sub.-Sv. Jeronim)

Ni od drugi put apostolima nije jasno, zašto križ (XXV.tj.sub.-Sv. Jeronim)

**********

Zah 2, 5-9. 14-15: Zaharija potječe iz svećeničke obitelji i zajedno s Hagajem uvelike se zanima za obnovu Hrama nakon povratka iz izgnanstva. Poput Danijela i Ezekijela i on je bio vizionar. Kod proroka Zaharije nalazimo mnoge obrise Mesije koji su u životu Isusa Krista ispunjeni i jasno vidljivi. Proročko poslanje zadobio je odmah nakon Hagaja. Na njega je veliki utjecaj imao prorok Ezekijel. Njegova proroštva bila su izgovorena od studenog 520. g. prije Krista do prosinca 518. pr. Krista. Poput Hagaja zauzima se za gradnju Hrama, a još više za nacionalnu obnovu i provedbu propisa o ritualnoj čistoći i ćudoređu. Sve što Zaharija radi i piše, on svaki događaj gleda kao predznak mesijanskog razdoblja koje njega najviše zanima. U svojoj knjizi donosi osam viđenja. U prvom viđenju predstavlja četiri konjanika koja nadziru svijet u Božje ime, poput konjaničkih straža koje su nadzirale Perzijsko carstvo. Poruka je utješna i ohrabruje Božji narod. Jeruzalem će biti obnovljen i vratit će se blagostanje. Dok ističe mesijansko razdoblje u kojem će biti ostvareno spasenje, donosi ulogu svećenika u Novom savezu, što će s Kristom i nastupiti.

**********

Lk 9, 43-45: Ako razumijemo život, znat ćemo ga i mudro živjeti. U Evanđelju, Isus vidi da njegovi učenici još ne razumiju dovoljno njegov život, osobito onda kada on proročki govori o njegovoj životnoj određenosti prema Križu. To je razlog da ubrzo po drugi put naviješta svoju smrt i uskrsnuće. Nije jasno, a ne bi bilo ni nama jasno, kako to da Isus čini tako čudesna djela, a svrši na križu. Pitanje se nameće samo od sebe: zar Isus tu ne može nešto učiniti? Na toj Isusovoj životnoj postaji, teško je bilo zaključiti, da je Bog začetnik spasenja, prema kojem Isus mora umrijeti. Stoga je i razumljivo da još ne razumiju smisao svega o čemu Isus govori. Tu je i strah, da ova krasna slika o Isusu kojoj se mnoštvo divi ne bude kriva slika i ružni snovi o Mesiji. Ako je strah i postojao u vrijeme iščekivanja, Isus u svoje vrijeme otklanja svaki strah od smrti i nju će kao posljednjeg neprijatelja pobijediti. Uskrsli će u svakom susretu poslati poruku: „Ne bojte se!“