Pisac otkriva neke tajne koje upravljaju ljudskom povijesti (Arkanđeli)

Pisac otkriva neke tajne koje  upravljaju ljudskom povijesti (Arkanđeli)

**********

Dn 7, 9-10.13-14: Danas prelazimo na drugi dio Knjige o Danijelu, gdje su skupljena „apokaliptička“ viđenja koja u Bibliju uvode novi književni rod. „Apokaliptičkim“ književnim rodom pisac postiže otkriti neke tajne koje  upravljaju ljudskom povijesti. Postoji ljudska povijest u kojoj se odvijaju događaji u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ali, postoji i vječni naum Božji koji vodi sva zbivanja i raspoređuje ih tako da se taj vječni plan ispuni. Zbog toga ljudska povijest ima vanjski tok, koji je svima vidljiv, i drugi skriveni, proročki tok. Tako Danijelova viđenja opisuju ljudsku povijest i buduća zbivanja s gledišta Božjeg kraljevstva koje dolazi. U prvom viđenju četiri strašne nemani ustaju i otimaju se za vlast. Tajanstveni likovi otkrivaju proroku neke od tih tajni kako bi izabrani Božji narod mogao razumjeti ono što mu se događa, a iznad svega kako bi se mogao nadati budućem i konačnom vremenu, u kojem će Božji naum biti dovršen i objavljen. Tako, s ljudskog stanovišta povijest izgleda složena i isprepletena raznim događajima, ali s božanskog gledišta ona je ravnocrtna u borbi između Božjeg kraljevstva i kraljevstva ljudske oholosti. Apokaliptični tekstovi uvijek donose puno simbola koje nije uvijek lako protumačiti. U svom prvom viđenju, na primjer, Danijel vidi četiri velike nemani koje se izdižu iz mora. Što znači to viđenje? I sam Danijel je zatražio od anđela tumačenje tog viđenja. Naime, radi se o četiri velika kraljevstva, a Božji sud je nad svim svjetskim kraljevstvima. Bog daje potpunu vlast jednome koji je kao „Sin čovječji“. Tako je Isus najčešće nazivao sebe. Kraljevstvo koje se javlja s prvim Kristovim dolaskom bit će konačno dovršeno kad se on vrati.

***********

Iv 1, 47-51: Svakome je bilo poznato da su Proroci već davno najavili za mesijanska vremena vodu koja čisti. Stoga Ivan kao preteča Isusov krsti vodom i u isto vrijeme upućuje na dolazak onoga koji krsti Duhom Svetim, a to je Jaganjac Božji. Kako Isus ima u sebi Duha Svetoga može ga dati i drugima. To će učiniti poslije svoga uskrsnuća. Njegovo tijelo postat će izvor odakle će se Duh raširiti po svem svijetu. Tako u Duhu dolazi do izražaja stalna povezanost Isusa, Sina Čovječjeg, s Bogom. Kao nekoć nad Jakovom sada je nebo otvoreno nad Isusom. Svi su to zamijetili na Isusovom krštenju. Tako će se učenici Ivanovi poput rijeke prelit novom Učitelju Isusu Kristu. Ovim vidljivim činom uočljiv je prijelaz iz Staroga zavjeta u Novi zavjet. Između mnogih imena danas je govor o Natanaelu-Bartolomeju, koji dolazi Isusu i nakon kratkog dijaloga daje izjavu: „Učitelju, ti sin Božji! Ti kralj si Izraelov!“.Tada Isus daje svoju izjavu: „ Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega“. Poruka je jasna: svakom je vjerniku kao i nekoć Natanaelu obećano: „Još ćeš veće stvari vidjeti.“ A te veće stvari počinju se događati trećeg dana u Kani Galilejskoj, gdje njegovi učenici povjerovaše u njega.