Kako je Ezra resetirao snagu Saveza u svom povratničkom narodu? (25.tj.pon.)

Kako je Ezra resetirao snagu Saveza u svom povratničkom narodu? (25.tj.pon.)

*********

Ezr 1, 1-6: Danas čitamo početak Knjige Ezrine. Nameće se pitanje: Tko je Ezra? Bio je to čovjek koji je ostvarivao vjersku obnovu u babilonskom progonstvu i povratku iz njega. A upravo je to očuvalo židovsku zajednicu u vjerskom i nacionalnom obilježju. Ezra je bio svećenik, i živio je u židovskoj zajednici u Babilonu. Uživao je veliki ugled zbog svoje učenosti: Bio je književnik i vješt Mojsijevu Zakonu.“ Dobro je poznavao prvih pet knjiga Biblije. Njegov narod odveden je 587 g. pr.Kr. u babilonsko ropstvo gdje on jako aktivno djeluje. Ezra je bio izuzetno sposoban, da u svakoj situaciji protumači i primijeni te časne zakonske tekstove. Kao što vidimo, okolnosti u kojima djeluje Ezra su prognaničke i povratničke iz babilonskog sužanjstva u domovinu. Kada je Babilon pao u ruke Perzijanaca, njihov kralj Kir vraća prognane narode u njihovu domovinu i dopušta im da ponovno uspostave svoja nacionalna božanstva. Međutim, kako je politika babilonskih kraljeva bila raseljavati poražene narode, tako je i njegov narod postao velika dijaspora, raspršen po čitavom kraljevstvu, što će otežati masovni povratak. Masovni povratak će izostati. Tako Ezra i Nehemija opisuju povratak u tri navrata: glavna se skupina vratila 538 i 537 g. Nešto kasnije vratile su se još dvije skupine s Nehemijom i Ezrom. S Ezrom se vratilo oko 8.000 tisuća ljudi. Djelovanju Ezre prethodilo je važno djelovanje Nehemije koji je obnovio Jeruzalem i građanski život židovske zajednice koja se ranije vratila iz sužanjstva. U takvim okolnostima Ezra svečano proglašava Zakon obnavljajući savez s Jahvom, te otpočinje gradnju Hrama.

*********

Lk 8, 16-18: U današnjem Evanđelju, Isus nastavlja poučavati u prispodobama kroz tri snažne izreke o svjetiljci, jer ništa ne ostaje skriveno. Slika o svjetiljci sadrži narodnu mudrost, gdje u kući staviti svjetlo a da svi prostori budu osvjetljeni, i svjetlost svijetli svima. Ova poruka ima cilj potaknuti učenike kako će slušati i naviještati Riječ Božju da njome budu obasjani svi u zajednici, a preko njih i ostaliRiječ Božja nije upućena za male grupice kao privilegiji, nego je „blago“ do kojeg svi u javnosti mogu doći. Riječ, koju sada apostoli slušaju, mora biti objavljena javnosti. Riječ Božja, kao i njezini navjestitelji, ne pripadaju nekoj tajnoj organizaciji, organizaciji podzemlja, nego je skroz otvorena za javnost. Riječ Božju treba čuvati u dobru i plemenitu srcu jer je podarena kao milost i blagoslov i s njome se postupa kao s talentima. Onomu tko ima obilje Riječi i čvrsto se nje drži, njemu će se još nadodati djelovanje Duha, a onome tko ne čuva Riječ Božju i do nje malo drži, njemu će se oduzeti i ono što ima. Tu nema iluzija kako će nešto bez Duha Božjeg i vlastite ljudske djelatnosti milosti, samo od sebe nastati. Zaključimo: Ako Knjiga Ezrina upućuje na obnoviteljski duh židovske zajednice, Evanđelje ukazuje, gdje je temelj i snaga kršćanske zajednice.