Svi putevi vode u Rim: Petra je ustoličio Isus, a Pavao je ustoličio 'Novi Jeruzalem' (7.vaz.sub.)

Svi putevi vode u Rim: Petra je ustoličio Isus, a Pavao je ustoličio 'Novi Jeruzalem' (7.vaz.sub.)

************

Dj 28,16-20. 30-31: Pavlovo putovanje u Rim trajalo je mjesecima. Krenuli su u jesen, a stigli u proljeće. Imali su teško putovanje sve do na domak otoka Malte. U najvećoj panici na brodu kad su izgubili svi svaku nadu u život, Pavao hrabri i kaže: „Anđeo Božji kome služim noćas mi reče: „Ne boj se, Pavle! Pred cara ti je stati i evo Bog ti daruje sve koji plove s tobom.“  Petnaest dana teške oluje i na kraju brodolom. Zato, razvedri te se ljudi. Vjerujem Bogu: bit će kako mi je rečeno. Ali treba da se nasučemo na neki otok. Tako je i bilo, brod se raspao pred otokom Maltom, a svi su putnici bili spašeni. Tako Pavao u skoro vrijeme s Malte stiže pred vrata carskog grada Rima. Tamošnja braća raširenih ruku dočekaše Pavla. Ugledavši braću, Pavao se ohrabrio i zahvalio Bogu. U Rimu je bio u kućnom pritvoru pune dvije godine. Nisu prošla ni tri dana Pavao je sazvao sve židovske prvake u Rimu i brižljivo izlagao evanđeoski nauk i nastojao ih pridobiti za Isusa, dokazujući im da su proročanstva ispunjena. Podsjećajući slušatelje na proroka Izaiju, Pavao im nadoda: „Neka vam je dakle svima znano: poganima je poslano ovo spasenje Božje; oni će poslušati.“ Ta posljednja Pavlova izjava, izrečena tako svečano, zaključuje na neki način jednu cjelinu. Sve do tada središte naviještanja evanđeoskog nauka bilo je u Jeruzalemu, a najteže pitanje u Crkvi bilo je skladnost odnosa između kršćana obraćenih sa židovstva i kršćana obraćenih s poganstva. Od toga časa pa nadalje, središte naviještanja evanđeoskog nauka i vjerovjesničkog poslanja bit će Rim. To su posljednje vijesti o Pavlu do njegove smrti. U vrijeme svoga tamnovanja piše Poslanice. Evo što piše Timoteju: „Propovijedaj riječ, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom...“

**************

Iv 21, 20-25: Uskrsno vrijeme završava uoči Duhova, a liturgijska čitanja: Djela apostolska i Ivanovo Evanđelje u današnjem danu imaju svoj svršetak.
Apostol Ivan, bio je prisutan kod Isusova postavljanja Petra za njegova vidljivog Pastira. Ivan spominjući se svega što je najvažnije, završava svoje Evanđelje potvrđujući istinitost onoga što je napisano.