Pavao u gradu s četiri stotine tisuća robova i sto tisuća bogataša (6.vaz.pet.)

Pavao u gradu s četiri stotine tisuća robova i sto tisuća bogataša (6.vaz.pet.)

***********

Dj 18, 9-18: Pavao je iz Atene otišao u Korint. Odlučio je da svoje govore neće više temeljiti na ljudskoj mudrosti, nego na 'znanju o Kristu' i to 'Kristu raspetome'. Korint je u to doba veliko trgovačko središte između Egejskog i Jonskog mora i imao je više od 500.000 tisuća stanovnika. Dvije trećine su robovi, a jedna trećina bogataši. Bogataši su uživali u raskoši, a robovi životarili i trpjeli podlost i nasilje. U Korintu je Pavao upoznao nekog Židova Akvilu i njegovu ženu Priscilu koji su pristigli iz Italije, jer je car Klaudije protjerao sve Židove iz Rima. Svake subote Pavao je poučavao Židove i Grke. Ostao je pri svojoj odluci: Propovijedati samo Krista raspetoga. Kao i svugdje, i ovdje je bilo onih koji su mu se usprotivili. Za divno čudo, nadstojnik sinagoge, imenom Krisp, sa svojim domom povjerova i s mnogim drugim Korinćanima primi krštenje. Sam ga je Gospodin ohrabrio: „Pavle, ne boj se, nego govori i ne daj se ušutkati! Ta ja sam s tobom i nitko se neće usuditi da ti naudi. Jer mnogo je naroda mojega u ovom gradu“. Ohrabren tim riječima, Pavao je u Korintu ostao godinu i šest mjeseci. Tako je u Korintu nastala i učvrstila se jedna od najvažniji kršćanski zajednica, Pavlovu srcu najbliža. Uskoro je izbio nesvakidašnji događaj. Pavla, na optužbu nekih Židova, kako potiče ljude da protiv zakona štuju Boga, uhite i odvuku u sudnicu. Ne čekajući Pavlov odgovor, prokonzul Ahaje, Galion, Senekin brat, pusti Pavla pod izgovorom da je to stvar vjerskog područja. Da bi napravili gužvu i namjeste Pavlu ponovo sud, isprebijaju predstojnika sinagoge Sostena. No, Galion, nije nasjeo na njihovu zamku. Pošto je Pavao poučio i osnažio kršćansku zajednicu u Korintu, napušta grad u društvu Akvile i Priscile, te zaplovi prema Siriji, pa stigoše u grad Efez.

***********

Iv 16,20-23: Isusova oporuka polako ide kraju. Svaki rastanak je težak i žalostan. Ali, Krist, upozorava: da će njegovim ponovnim dolaskom svaka bol biti okrenuta u radost. Sigurno sada imate mnogo pitanja. Riječ Božja, daje odgovore gotovo na sva pitanja, ali našem ljudskom umovanju neće ponestati pitanja do drugog Kristovog dolaska. Stoga, pitajte, kucajte, molite i dat će vam se u moje ime. Ne boj te se.