Kad je Pavao u pitanju, ni jedna misija, ne ide glatko, pa ni obraćenje, ali mu se snovi ostvariše da o državnom trošku pristigne u Rim

Kad je Pavao u pitanju, ni jedna misija, ne ide glatko, pa ni obraćenje, ali mu se snovi ostvariše da o državnom trošku pristigne u Rim

************

Dj 22, 3-16: Danas slavimo blagdan „Obraćenja sv. Pavla“. 
Liturgijska čitanja nas vode u područje Pavlova djelovanja. Poglavlje 22 iz Djela apostolskih govori o Pavlovoj odluci da krene iz Efeza, gdje je djelovao oko tri godine, u Jeruzalem. U samom Jeruzalemu doček je bio radostan. Sutradan posjetio je jeruzalemskog starješinu apostola Jakova, te mu izložio sve o svom djelovanju među poganima. Kad je Pavao u pitanju, ni jedna misija, pa ni ova, ne ide glatko. Čim se našao u okruženju judeokršćana, našao se i pred optužbom da novobraćene Židove prisiljava da krše Mojsijev zakon. Jakov je zatražio od Pavla da se o tom pitanju očituje. Pavao je na to pristao iz ljubavi prema Jakovu, ali ga je taj pristanak stajao slobode. Ostao je među njima, i kao svaki vjerni Židov obavlja molitvu u Hramu. Vidjevši to neki Židovi da je tu Pavao, odmah podigoše uzbunu kako Pavao želi poganstvom oskvrnuti Hram. Pograbili su Pavla i vjerojatno bi ga ubili da nije pristigao rimski zapovjednik čete, koji opet misli da je to neki egipatski pobunjenik kojega oni traže.

Doznavši da Pavao nije Egipćanin, nego učeni Židov iz Tarza koji govori grčkim jezikom, dozvolio mu je da se obrati narodu. Pavao je tu priliku jedva i dočekao, pa izložio sve o svom životu, o vjernosti otačkoj vjeri, te obraćenju i novoj misiji koju je primio od Boga i koju sada obavlja. Nakon govora, njegov se položaj još više pogoršao. Da bi smirio svjetinu, rimski zapovjednik naređuje šibanje Pavla. Pavao tek sada išiban i svezan progovara: „Rimskog li građanina, i još neosuđena, smijete bičevati?“ Pavao, zaista ima rimsko građanstvo po rođenju, jer je rođen u Tarzu, što je zapovjednika stavilo na muku i oprez. Tada Pavlu skidaju lance i odvode ga pred Veliko vijeće, pred kojim je Pavao ponovio svoje svjedočenje i doveo vijećnike u veliku svađu kad je govorio o Uskrsnuću. Naime, saduceji niječu uskrsnuće, a farizeji vjeruju u uskrsnuće. Rimski zapovjednik iščupa Pavla iz ove ne male svađe u Vijećnici te ga sprovede uz veliko vojno osiguranje u Cezareju. I kao zatvorenik skoro da je obratio rimskog upravitelja Feliksa. Tu je u zatvoru proveo oko dvije godine odakle će se prizvati na Rimski sud. Snovi se Pavla uz Božju Providnost ostvarili da stigne do Rima, i još o državnom trošku dođe u središte rimske imperije. Što na slobodi, što u zatvoru, zajedno s kasnije pristiglim Petrom i rimskim kršćanima dobro će potkopat poganstvo u Rimu, ali i mučenički položiti svoj život 64 g.

***********

Mk 16, 15-18: Kristovu zapovijed: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju,“ možda je najbolje ostvario upravo Pavao, iako ne smijemo umanjivati djelovanje niti jednog apostola, jer Bog je očito dao svakom priliku i snagu Duha Svetoga prema njegovim sposobnostima. I to se vidi.