I Isus i žrtva nose vječni karakter (sr.2.tj.k.g.)

I Isus i žrtva nose vječni karakter (sr.2.tj.k.g.)

********

Heb 7, 1-3; 15-17: Poruke Poslanice Hebrejima su uzvišene i duboke. Pisac, kao vrstan poznavalac teologije Staroga zavjeta, vrlo je vješto i sažeto s uvjerljivim i neopozivim naglaskom primjenjuje na Krista. Pojavom novog Velikog svećenika zauvijek je istisnuto staro levitsko svećeništvo, kako je to najavljeno u Ps 110, gdje se Mesija opisuje kao svećenik drugačijega reda. Tajanstvena pojava Melkisedeka (Post 14,18-20) odražava nešto od naravi Kristova svećeništva: njegova dvostruka uloga kralja i svećenika, njegova nadvremenost, uzvišenost nad starim svećeništvom. Levi je na neki način to priznao plaćajući Melkisedeku desetinu po svom praocu Abrahamu! Da je svećeništvo Arona i njegovih suradnika levita bilo dovoljno, ne bi bilo potrebno nikakve promjene. Međutim, niti su bili savršeni ljudi, niti njihov posao. A Isus to jest. Pisac, stoga, cijelo sedmo poglavlje posvećuje superiornosti svećeništva Isusova nad levitskim svećeništvom. Starozavjetni svećenik je smrću prestajao biti svećenik. Dok kod Isusa, sjedinjenjem Božje i ljudske naravi u jednoj osobi, čini njegovo svećeništvo vječnim. On je jedini koji može doista izmiriti Boga s ljudima i ljude s Bogom. Kao pravi Bog prisutan je u svijetu, kao pravi čovjek istinski je predstavnik svih ljudi, solidaran s njima, poznavalac njihove krhkosti i spreman na samilost. Sam je on napokon, i prinesena žrtva. Njegovo tijelo žrtvovano za sve ljude, prava su i konačna žrtva prinesena jedanput zauvijek.

****************

Mk 3, 1-6: Isusova superiornost izražena je na mnogo načina, a danas je vidimo u samoj sinagogi dok ozdravlja čovjeku usahlu ruku. Sve bi to bilo dobro prihvaćeno da nije bila subota. Upravo će subota biti kamen spoticanja za farizeje i herodovce, jer Isus subotom, čini dobro ljudima. Još jedno područje Isusove superiornosti: „Sin Čovječji, gospodar je i subote.“ Čaša gnjeva kod njegovih protivnika već je prepuna i kreće vijećanje političara i vjerskih židovskih vođa. Odluka je samo jedna, Isusa treba pogubiti.